top of page

Om oss

LIKA arbetar med att stärka individuella förutsättningar för alla barn och ungdomar i öppenvård, behandling och familjehemsvård.

Likamodellen har tagits fram från att vi lyssnar på barnet och ungdomens egna röst, från deras behov av trygghet och utveckling.

Organisation

 Likamodellen är systemteoretisk och fokuserar på helheten av barnets, familjens och individens behov. Företaget driver idag konsultstödd tillståndspliktig jour- och familjehemsvård med extra förstärkta placeringar och arbetar även inom tillståndspliktig öppenvård med fokus på familjebehandling, kris- och traumahantering i hemmiljö samt stöd till självständighet vid utslussning.

Vår mållsättning är att skapa en lärande organisation som präglas av integritet och vilja att förändra. Medarbetarna arbetar för att skapa relation och sammanhang med sina klienter. Vi är lösningsorienterade och lägger stor vikt vid att inte bara lära ut vad som behöver göras, utan också varför och hur det ska göras.

Som organisation är LIKA engagerad i att kontinuerligt förbättra sig själv genom ständigt fortbildning och utveckling. Detta innebär att alla medarbetare är öppna för att lära och utveckla sin egen kompetens samtidigt som de delar sina erfarenheter och kunskaper med varandra för att förbättra organisationen som helhet.

Vår värdegrund

Vi tycker att det är viktigt att ha en tydlig och respektfull inställning när man arbetar med människor. Det är också viktigt att komma ihåg att varje individ är unik och att vi som arbetar med människor måste anpassa oss till deras individuella behov och önskemål.

Likamodellen har en stark tro på varje människas inneboende kraft och förmåga att hitta fram till de behov och de välmående varje individ behöver. 

 

Möt vårt team

Rubrik 1För att kvalitetssäkra har jag regelbunden handledning av legitimerad psykoterapeut och handledare.

bottom of page