top of page

BEHANDLINGSPLACERING

För ungdomar med psykosocial problematik, trauma och neuropsykiatri erbjuder LIKA behandling i öppenvård och behandlingsfamilj. Många av våra barn och unga har en problematik och behov som vanligen omhändertas på institution. Våra behandlingar skräddarsys utifrån den enskildes situation och behov. LIKA upprättar ett behandlingsteam som omfattas av Socionom, Familjebehandlare, Psykoterapeut och Psykiater. När behov finns och det är lämpligt ingår också specialiserad behandlare eller kvalificerad kontaktperson. En behandlingsplan upprättas parallellt med vård- och genomförandeplan.

Behandlingsfamiljerna matchas utifrån sin specialkompetens. Våra behandlingsfamiljer har ett genuint engagemang att hjälpa utsatta barn och familjer samt att använda sin egna kompetens och erfarenhet för att möjliggöra en god förändring för de placerade barnet.

 

Våra behandlingsplaceringar erbjuder ett progressivt miljöterapeutiskt arbete, TMO, stort engagemang, kunskap om trauma och ett kvalificerat behandlingsteam.

Behandlingsplaceringar drivs i fas-processer som inleds med stabiliseringsfasen vidare in i en behandlingsfas och avslutande fas.

Stabiliseringsfasen skapar trygghetsstruktur för minskad affekt, ångest, självskada och risk för att avvika. LIKAs initiala fokus är samverkan med biologiskt nätverk genom exempelvis föräldrasamtal, umgängesstruktur och stöd.

Behandlingsfasen innebär ett aktivt motivations och/eller behandlingsarbete.

Avslutande fas kan innebära återförening med biologiskt nätverk, utsluss eller övergång till stadigvarande familjehemsplacering.

 

 

Behandlingsplacering

Kriminalitet och missbruk

bottom of page