top of page

BEHANDLINGSPLACERING

Behandlingsplacering är en form av stöd och vård som erbjuds ungdomar med psykosocial problematik, c-ptsd, ptsd och/eller annan neuropsykiatri. Det är vanligt att dessa ungdomar omhändertas på institution. LIKA erbjuder istället behandling i öppenvård och behandlingsfamilj.

 

Behandlingsplanen skräddarsys utifrån barnet eller ungdomens behov och situation. Ett behandlingsteam upprättas som består av olika professionella, såsom socionom, familjebehandlare, psykoterapeut och läkare. Om behovet finns och det är lämpligt ingår också specialiserade behandlare eller kvalificerade kontaktpersoner.

Behandlingsfamiljerna matchas utifrån specialkompetens och behov hos barn eller ungdom. LIKA erbjuder ett progressivt miljöterapeutiskt arbete, TMO, en fas-process där stabiliseringsfasen skapar trygghetsstrukturer för minskad affekt, ångest, självskada och risk för att avvika. Under behandlingsfasen genomförs ett aktivt motivations- och/eller behandlingsarbete. Avslutande fas kan innebära återförening med biologiskt nätverk, utsluss eller övergång till stadigvarande familjehemsplacering.

 

LIKA har bred kunskap om behandling av psykosocial, traumarelaterad problematik och/eller neuropsykiatriska funktionsvariationer. Vi använder oss av samverkan med biologiskt nätverk genom exempelvis föräldrasamtal, umgängesstruktur och stöd. Att skapa en trygg miljö för de placerade bidrar till en god förändring och bättre förutsättningar. 

 

 

Behandlingsplacering

Kriminalitet och missbruk

bottom of page