Jour och familjehemsvård

 • BARN 0-18 ÅR

 • UNGA VUXNA 18-21 ÅR

 • FÖRÄLDER- BARNPLATSER

FÖRSTÄRKT OCH KRAFTIGT FÖRSTÄRKT JOUR OCH FAMILJEHEMSVÅRD

Barn och unga med särskilda behov behöver ofta ytterligare insatser och resurser även inom jour och familjhems- vården.

 

För dessa barn och ungdomar har vi förstärkta och kraftigt förstärkta vårdplatser. Vid sidan om de resurser som alltid ingår tillsätts extra stöd/kompetens och resurser​​.

SAMMANFATTANDE BESKRIVNING AV LIKAS JOUR OCH FAMILJEHEMSVÅRD

Vi har fyra slags placeringar; enkel placering familjehem,

förstärkt familjehem, kraftigt förstärkt familjehem

samt behandlingsinriktadplacering. 

Våra föräldra-barn placeringar/skydd skräddarsys efter

vårdbehov tillsammans med socialtjänst.

1 Enkel placering jour och familjehem

 • Minst en vuxen hemma på heltid den första månaden.

 • Varje hem har en eller två ansvariga familjehemskonsulenter.

 • Handledning och utbildning till jour- eller familjehem.

 • Tillgänglighet till konsulent via jourtelefon på kvällar och helger

 • De tre första månaderna ser LIKA till att ha extra mycket närvaro och kontakt med jour-eller familjehem.

 • Halvårsvis rapportering till socialtjänsten

 

2 Förstärkt jour och familjehem

 • En hemmavarande vuxen på heltid.

 • Varje hem har en eller två ansvariga familjehemskonsulenter.

 • Kontaktperson till barnet/ungdomen

 • Handledning och utbildning till familjehemmet angående att bemöta, hantera och förstå neuropsykiatriska diagnoser, trauma, anknytning och eller annan psykisk ohälsa hos barn och unga.

 • Tillgänglighet till konsulent via jourtelefon på kvällar och helger.

 • Det första halvåret ser LIKA till att ha extra mycket närvaro och kontakt med jour-eller familjehem.

 • Umgängesplanering och umgängesstöd

 • Rapportering var tredje månad till socialtjänst

 

3 Kraftigt förstärkt jour och familjehem

 • En till två vuxna hemmavarande på heltid beroende på barnets behov.

 • Varje hem har en eller två ansvariga familjehemskonsulenter.

 • Kontaktperson till barnet/ungdomen.

 • Samtals- eller behandlingsinsats till barnet eller ungdomen (Psykoterapi, MI, Kriminalitet som livsstil)

 • Avlastning till jour eller familjehemmet

 • Handledning och utbildning till familjehemmet hur att bemöta, hantera och förstå neuropsykiatriska diagnoser, trauma, anknytning och eller annan psykisk ohälsa hos barn och unga.

 • Tillgänglighet till konsulent via jourtelefon på kvällar och helger.

 • LIKA har extra mycket närvaro och kontakt med jour- eller familjehem.

 • Umgängesplanering och umgängesstöd.

 • Månadsvis rapportering till socialtjänst eller enligt överenskommelse.

 • Nätverksarbete och samverkan med professionellt och biologiskt nätverk

 

4 Behandlingsinriktadplacering / Missbruk och kriminalitet

Behandlingen sker i faser med individuell tidsplanering och i ett kraftigt förstärkt jour eller familjehem. Behandlingsplaceringen sker i tre faser:

Fas 1 – Inledningsfas

 • Introduceras i familjen och de miljöterapeutiska ramarna.

 • Hälsokontroll.

 • Drogfrihet med regelbundna drogtester.

 • Kriminalitetstest.

 • Savry riskbedömning vid behov.

 • Kartlägga möjlig daglig verksamhet såsom skola, praktik eller jobb.

 • Kartlägga möjliga aktiviteter för en hälsosam fritid.

 • Kartlägga behov av ADL-träning.

 • Motivation för behandling.

 

Fas 2 – Behandlingsfas

 • Komma igång med daglig verksamhet såsom skola, praktik eller jobb med de anpassningar som behövs.

 • Komma igång med fritidsaktiviteter (möjlighet att åka på vildmarksläger).

 • Påbörja behandlingsprogrammet ”Frihet som Livsstil” och/eller annan terapeutisk kontakt.

 • Påbörja ADL-träning vid behov.

 • Påbörja nätverksarbete vid behov.

 • Kartlägga behov av neuropsykiatrisk eller annan utredning.

 • Kartlägga framtidsmöjligheter såsom bostad, försörjning, skuldsanering.

 

Fas 3 – Stabiliseringsfas och utflytt

 • Förberedelser för utflytt.

 • Stegvis övergång hem eller till eget boende.

 • Stöd att ta och/eller upprätta nödvändiga kontakter.

 • Göra överlämningar och brygga över till andra insatser.

 • Eftervård/uppföljning

Insatser kan tillsättas eller bytas ut efter att bedömning

har gjorts i samråd med socialtjänst.

pexels-photo-1250452.jpeg
Tillgänglighet

Familjehemskonsulterna är tillgängliga 24 timmar om dygnet alla dagar på året

 

pexels-photo-1105191.jpeg
Handledning

Familjehemmen får regelbundet, normalt veckovis, handledning och stöd av våra familjehemskonsultenter och/ eller terapeuter och handledare.

pexels-photo-793060.jpeg
Rapportering och uppföljning

Vi förmedlar kontinuerligt en analyserande och utvärderande rapport av barnets situation och placeringens kvalitet till våra uppdragsgivare.

 

Utredning och matchning

Vid sidan om socialtjänstens lagstadgade utredning av familjehemmen genomför vi en djupgående utredning av alla familjer som vi föreslår/har. 

LIKA Pedagogisk utveckling AB

Kontakt:

0736- 333 299

info@likamodellen.se

 

 

Besöksadress:

Bondegatan 30

11633 Stockholm

PROBLEMATIK

 • Självskada och suicidförsök

 • Missbruk

 • Neuropsykiatriska diagnoser och psykiatriska svårigheter

 • Skola och sysselsättning

 • Familjenätverk och bristande kommunikation

 • Kriminalitet, gängkriminalitet och våld

 • Psykosociala missförhållanden

 • Riskfylltbeteende och avvikningar

 • Kulturella och eller religiösa svårigheter

Följ oss:

 

 • Facebook Classic
 • Linkedin Social Ikon

Vi följer fortsatt folkhälsomyndighetens 

riktlinjer kring Covid-19

Copyright © All Rights Reserved

 Vetenskap är vår kompass, inspiration vår väg, och humanitet vår drivkraft