top of page
Image by Joanne Gerber

LEDIGA PLATSER - Behandling

Familj i Harbo                     
Inriktning: NPF och Trauma
Ålder: 13 år och uppåt

Ung familj med tre biologiska barn var av yngsta är en pojke 12år. Familjen bor på en stor och fin gård, de är aktiva inom idrott och djurhållning. Det är en varm, klok och resursstark familj som gärna vill dela med sig av sitt liv till en ungdom som behöver en familj. Familjen har tagit emot ungdomar med stort vårdbehov på ett mycket gott sätt. De har stor erfarenhet av NPF och kan skapa goda relationer och strukturer för de ungdomar som särskilt behöver det. Familjen har ett stort tålamod och tycker om utmaningar. Hela familjen har fått stöd angående förhållningsätt och bemötande gällande placerade barn. De har en god förmåga att ta emot handledning.

 

 

Familj i Tierp                      
Inriktning: NPF, normbrytande problematik och Trauma
Ett engagerat par utan hemmavarande biologiska barn. Paret lever i stort och renoverat hus på landet med hästar, hundar, katter och höns. Båda föräldrarna arbetar som hundförande skyddsvakter på Forsmark, de har möjlighet att anpassa sitt arbetsschema utifrån den placerades behov. Paret är aktiva, kreativa och familjebundna. Paret önskar ta emot en långsiktig placering. Familjen har erfarenhet av att ta emot NPF- och missbruksproblematik. Mamman är utbildad missbruks-terapeut och pappan har arbetat på behandlingshem och inom LSS.

 

Familj Ekerö                                    
Inriktning: NPF och Trauma
Familjen utgörs av ett mycket resursstarkt och engagerat par i 40 årsåldern. Paret har inga gemensamma barn. Mannens dotter 13 år bor växelvis. Familjen bor i en fräsch och modern villa på Ekerö, nära kommunikationer. Mamman arbetar som specialresurs på skola och mannen som ambulansförare, han har arbetade tidigare inom psykiatrivården. Mamman är utbildad inom bildstöd och TAKK-tecken. Paret har en bred kompetens och lång erfarenhet som jour- och familjehem såväl som erfarenhet genom deras respektive yrkesliv. Familjen är mycket stabil, tålmodig och lösningsfokuserad.

 

Familj i Skutskär     
Inriktning: Normbrytande (kriminalitet) problematik och Trauma
Ålder: 13 år och uppåt
Endast pojkar
Familjehemmet önskar ta emot pojkar med normbrytande problematik. Familjen består av en man med erfarenhet av att arbeta med ungdomar. Mannen är tidigare militär och har arbetat inom kriminalvården, han har de senaste året dedikerat sitt engagemang till att stötta ungdomar till godare livsval. Han har en son 12 år som bor växelvis. Mannen bor i en villa nära kommunikationer. Mannen lever ett aktivt liv med inriktning på idrott och hälsa.

För mer information

Epost:     maria.eriksson@likamodellen.se                           Mobil: 0736333290
Epost2:   
info@likamodellen.se                                             Mobil: 0736333299


 

bottom of page