LIKAMODELLEN
FAMILJEHEMSVÅRD

LIKA erbjuder familjehemsvård med särskilda insatser inom trauma, missbruk och kriminalitet samt barn och familjer med neuropsykiatrisk problematik. All familjehemsvård är under handledning av psykiatriker och MI - TMO handledare. Våra familjehemskonsulenter är socionomer med vidare utbildning.

LIKAMODELLEN skapar trygga, stabila och hållbara placeringar.

 

LIKAMODELLEN utgår från att anknytning och relation har hög relevans för ett barns eller ungdoms möjlighet att kunna tillgodogöra sig omsorg. Att bygga en tillitsfull relation genom rätt bemötande och en djupare förståelse är därför något vi alltid prioriterar. En tillitsfull relation ger också större möjlighet att kunna hantera kriser och problem som uppstår hos eller med den placerade.

theme-inn-odCQKEVFSdE-unsplash.jpg
KONTAKTA OSS

LIKA Pedagogisk utveckling AB

0736- 333 299

info@likamodellen.se

Fakturaadress:

Odengatan 40

11351 Stockholm

Besöksadress:

Bondegatan 30

11633 Stockholm

Vi följer fortsatt folkhälsomyndighetens 

riktlinjer kring Covid-19

 • Självskada och suicidförsök

 • Missbruk

 • Neuropsykiatriska diagnoser och psykiatriska svårigheter

 • Skola och sysselsättning

 • Familjenätverk och bristande kommunikation

 • Kriminalitet, gängkriminalitet och våld

 • Psykosociala missförhållanden

 • Riskfyllt beteende och avvikningar

 • Kulturella och eller religiösa svårigheter

 • Neonatala abstinenssymptom

image001.png

LIKA PEDAGOGISK UTVECKLING AB

 • Facebook
 • Linkedin Social Ikon