top of page
LIKAMODELLEN
FAMILJEHEMSVÅRD

LIKA erbjuder familjehemsvård med särskilda insatser inom trauma, missbruk, kriminalitet, social utsatthet samt barn och familjer med neuropsykiatrisk problematik eller annan psykisk ohälsa. All familjehemsvård är under handledning av psykolog, leg. psykoterapeut med handledarutbildning samt MI - TMO handledare. Våra familjehemskonsulenter är socionomer med vidare utbildning.

LIKAMODELLEN skapar trygga, stabila och hållbara placeringar.

 

LIKAMODELLEN utgår från perspektivet att anknytning och relation har hög relevans för ett barns eller ungdoms möjlighet att kunna tillgodogöra sig omsorg. Att bygga en tillitsfull relation genom rätt bemötande och en djupare förståelse är därför något vi alltid prioriterar. En tillitsfull relation ger också större möjlighet att kunna hantera kriser och problem som uppstår hos eller med den placerade.

pexels-elly-fairytale-4008885 (1).jpg
bottom of page