LIKA bedriver behandlingsinriktad familjehemsvård
LIKAs huvudsakliga inriktning är kraftigt förstärkt familjehemsvård med stödinsatser. Vi tar emot barn med psykisk ohälsa, utåtagerande beteende, riskbruk och annan psykosocial- och neuropsykiatrisk problematik. Många av våra barn och unga har en problematik och behov som vanligen omhändertas på institution.

 

Rätt stöd och omvårdnad

Vi arbetar för att dessa barn och unga ska få rätt stöd och omvårdnad genom familjehemsvård istället för instutionsvård. Vi bygger ett starkt och tydligt nätverk/insats runt placeringen i väl granskade och utvalda familjer. Genom en behandlingsinriktad familjehemsvård får våra placerade barn och unga en möjlighet till trygghet och möjlighet att påbörja ett förändringsarbete utifrån sin egen förmåga. LIKAs initiala fokus i förändringsarbetet samverkan med biologiskt nätverk genom exempelvis föräldrasamtal, umgängesstruktur och stöd.

INFÖR PLACERING

Informera och utbildas jour och familjehem inför kommande placerings problematik. 

 

TILLGÄNGLIGHET & HANDLEDNING

Familjehemskonsulenterna är tillgänglig dygnet runt alla dagar för jour-familjehemmet och placeringen.

 

 • Jour/familjehemmen erbjuds handledning, stöd, kontakt till jour-familjehem varje vecka. Minst ett hembesök i månaden.

 

 • Jour/familjehemmen erbjuds grupphandledning 1 gång i månaden i LIKA´s samtalslokaler i Stockholm och Älvkarleby.

 • Jour/familjehemmen erbjuds edukativ (utbildande)grupphandledning 2 ggr per termin.

 

 

MÖJLIGHET TILL STÖDINSATS SAMT UTVECKLING

 • Avlastningsfamilj för jour-familjehemmet

 • Umgängesstödjare

KONTAKTA OSS

LIKA Pedagogisk utveckling AB

0736- 333 299

info@likamodellen.se

Fakturaadress:

Odengatan 40

11351 Stockholm

Besöksadress:

Bondegatan 30

11633 Stockholm

Vi följer fortsatt folkhälsomyndighetens 

riktlinjer kring Covid-19

 • Självskada och suicidförsök

 • Missbruk

 • Neuropsykiatriska diagnoser och psykiatriska svårigheter

 • Skola och sysselsättning

 • Familjenätverk och bristande kommunikation

 • Kriminalitet, gängkriminalitet och våld

 • Psykosociala missförhållanden

 • Riskfyllt beteende och avvikningar

 • Kulturella och eller religiösa svårigheter

 • Neonatala abstinenssymptom

image001.png

LIKA PEDAGOGISK UTVECKLING AB

 • Facebook
 • Linkedin Social Ikon