top of page
LIKA bedriver behandlingsinriktad familjehemsvård
LIKAs huvudsakliga inriktning är kraftigt förstärkt familjehemsvård med stödinsatser. Vi tar emot barn med psykisk ohälsa, utåtagerande beteende, riskbruk och annan psykosocial- och neuropsykiatrisk problematik. Många av våra barn och unga har en problematik och behov som vanligen omhändertas på institution.

 

Rätt stöd och omvårdnad

Vi arbetar för att dessa barn och unga ska få rätt stöd och omvårdnad genom familjehemsvård istället för institutionsvård. Vi bygger ett starkt och tydligt nätverk/insats runt placeringen i väl granskade och utvalda familjer. Genom en behandlingsinriktad familjehemsvård får våra placerade barn och unga en möjlighet till trygghet och möjlighet att påbörja ett förändringsarbete utifrån sin egen förmåga. LIKAs initiala fokus i förändringsarbetet är samverkan med biologiskt nätverk genom exempelvis föräldrasamtal, umgängesstruktur och stöd.

INFÖR PLACERING

I största mån informeras och utbildas jour- eller familjehem inför kommande sitt kommande uppdrag med fokus på vad de kan förvänta sig initialt och vart de ska lägga fokus. Vid mer akuta placeringar sker detta den första tiden

 

TILLGÄNGLIGHET & HANDLEDNING

Familjehemskonsulent/LIKA jour är tillgänglig dygnet runt alla dagar för jour-/familjehemmet och placeringen.

 

  • Jour/familjehemmen erbjuds handledning, stöd, kontakt varje vecka. Minst ett hembesök i månaden.

 

  • Jour/familjehemmen erbjuds grupphandledning 1 gång i månaden på LIKAs kontor i Stockholm.

  • Jour/familjehemmen erbjuds edukativ (utbildande) grupphandledning 2 ggr per termin.

 

 

MÖJLIGHET TILL STÖDINSATS SAMT UTVECKLING

  • Avlastningsfamilj för jour-familjehemmet

  • Umgängesstödjare

bottom of page