top of page

SAMTALSSTÖD OCH PSYKOTERAPI

LIKA erbjuder olika samtal utifrån familjens/individens behov och uppdrag. Det kan vara motiverande samtal, stödsamtal, avlastande samtal, enskilda samtal, parsamtal, syskonsamtal, barnsamtal, familjesamtal.

LIKA använder olika samtalsmetoder och tekniker beroende på behov och förmåga, exempelvis LIKA-modellen med pedagogisk kommunikation, MI och KBT. LIKA kan också erbjuda samtal utifrån metoder såsom Tejping, Trappan-samtal till barn som bevittnat våld i nära relationer eller BRA-samtal till barn som är anhöriga.

Psykoterapi, både KBT och PDT. Vi använder affekteori, compassionfokuserad terapi, internal family system, mindfullness och unified protokoll.  Vi använder också mycket psykoedukation kring förståelse för egen diagnos och beteende kopplat till trauma eller/och diagnos.

bottom of page