top of page
KOMPETENSER

 

LIKAs medarbetare har många olika kompetensområden som alla behövs och används på olika sätt. Våra tre huvudsakliga områden beskrivs här nedan men används integrerat och sammansatt.

Utredning, placering och nätverk​

 • Psykiatriska utredningar

 • Sociala Utredningar

 • Nätverksarbete – genom nätverkskarta och livslinje kartlägga det befintliga nätverket, för att sedan återupprätta, upprätta, gränsa och förstärka nätverket till att utgöra en resurs i barnet/ungdomens liv. Kan hålla nätverksmöten och familjerådslag.​​

 • BRA-samtal – Barns Rätt som Anhöriga

 • Kälvestenmetoden

 • BBiC – Barns Behov i Centrum

Behandling ​

 • Schematerapeutiska tekniker, bland annat kartläggning av känslomässiga bristtillstånd och copingstrategier.

 • Psykoterapi, både KBT och PDT. Vi använder affekteori, comapssionfokuserad terapi, internal family system, mindfullness och unified protokoll. Psykoedukation för ökad förståelse för egen diagnos och/eller beteende kopplat till trauma, diagnos eller annat psykisk ohälsa.

 • Miljöterapi - ett systematisk och genomtänkt sätt att tillrättalägga miljöns psykologiska och materiella villkor i förhållande till individen och familjens situation och behov. Avsikten med detta är att främja barnens möjlighet till inlärning, bemästrande och personligt ansvar.​

 • Tejping – metod för att underlätta kommunikation med hjälp av visuell gestaltning.

Risk och skydd samt kvantitativa mått​

 • Krishantering och bearbetande samtal

 • KASAM – känsla av sammanhang.

 • ADAD – Adolecent Drug Abuse Diagnosis Manual

 • Savry – Structured Assessment of Violence Risk in Youth

 • Trappansamtal – för barn som bevittnat våld i nära relationer

bottom of page