Utredningen & matchning

Utöver socialtjänstens lagstadgade utredning genomför vi en djupgående utredning av alla familjehem som vi arbetar med.

 

Genom att använda ett flertal utredningsverktyg får vi en djupare och mer utförlig bild över familjerna både individuellt och som enhet. Vi studerar utförligt familjernas struktur, omsorgsförmåga samt krishantering för att förstå vilka utmaningar familjerna är bäst rustade för att hantera.

 

Vi utreder blivande familjehem i fem olika moment.

 

 1. Familjen lämnar in registerutdrag ifrån Polis, Socialtjänst och Kronofogden och uppvisar relevanta försäkringsbevis.

 2. Djupintervjuer baserad på Kälvestens metoden.

 3. Familjen besvarar, var och en enskilt, socialstyrelsens utredningsformulär för nya familjehem.

 4. Ytterligare en andra gemensam djupintervju genomförs med utredningsformuläret som grund.  Utredarna träffar alla familjemedlemmarna under minst två tillfällen både enskilt och gemensamt. Vid behov utförs ytterligare intervjuer. Vi vill ha en levande bild och känsla av familjens struktur och träffar familjerna tillsammans för mer social samvaro vid utredningens början och sedan ytterligare en gång innan utredningen avslutas.

 5. Analys av materialet. Utredningsmodellen ger oss en tydlig bild av familjen vilket märkbart ökat framgången i våra matchningar. LIKAs kvalitetsansvarig ansvarar för alla våra familjehemsutredningar.

pexels-photo-1250452.jpeg
Tillgänglighet

Familjehemskonsulterna är tillgängliga 24 timmar om dygnet alla dagar på året

 

pexels-photo-1105191.jpeg
Handledning

Familjehemmen erhåller regelbundet, normalt veckovis, handledning och stöd av våra familjehemskonsultenterna

pexels-photo-793060.jpeg
Rapportering och uppföljning

Vår Målsättningen är att ha och förmedla vidare till våra uppdragsgivare en sådan objektiv bild som möjligt av barnets situation och placeringens kvalitet.

 

LIKA Pedagogisk utveckling AB

Kontakt:

0736- 333 299

info@likamodellen.se

 

 

Besöksadress:

Bondegatan 30

11633 Stockholm

PROBLEMATIK

 • Självskada och suicidförsök

 • Missbruk

 • Neuropsykiatriska diagnoser och psykiatriska svårigheter

 • Skola och sysselsättning

 • Familjenätverk och bristande kommunikation

 • Kriminalitet, gängkriminalitet och våld

 • Psykosociala missförhållanden

 • Riskfylltbeteende och avvikningar

 • Kulturella och eller religiösa svårigheter

Följ oss:

 

 • Facebook Classic
 • Linkedin Social Ikon

Vi följer fortsatt folkhälsomyndighetens 

riktlinjer kring Covid-19

Copyright © All Rights Reserved

 Vetenskap är vår kompass, inspiration vår väg, och humanitet vår drivkraft