Varje placering har en huvudansvarig familjehemskonsulent och en assisterande familjehemskonsulent som är knutna till uppdraget. 

 

 • Konsulent med huvudansvar är kontaktperson till familjehemmet, socialtjänsten och biologisk familj om den finnes samt övriga i nätverket.

 • Assisterande familjehemskonsulent är en extra resurs för familjen och den huvudansvariga.

 • Familjehemskonsulterna är under hela placeringen tillgängliga 24 timmar om dygnet alla dagar på året och ska kunna finnas på plats hos familjen inom 4-8 timmar vid akuta behov.

 • Familjehemskonsulten/erna besöker familjen minst en gång per vecka under uppstart. 

 • Våra familjehemskonsulenter medverkar i alla möten med socialstjänsten, skolan och nätverk. Familjehemmen har möjlighet att kontakta verksamhetschef angående allmänna frågor och vid missnöje. Kvalitetsansvarig besöker familjehemmen minst en gång per år.

 • Det finns en bakjour tillgänglig efter kontorstid som våra uppdragsgivare och våra familjehemskonsulenter kan vända sig till.

Tillgänglighet

 

pexels-photo-1105191.jpeg
Handledning

Familjehemmen erhåller regelbundet, normalt veckovis, handledning och stöd av våra familjehemskonsultenterna

pexels-photo-793060.jpeg
Rapportering och uppföljning

Vår Målsättningen är att ha och förmedla vidare till våra uppdragsgivare en sådan objektiv bild som möjligt av barnets situation och placeringens kvalitet.

 

Utredning och matchning

Vid sidan om socialtjänstens lagstadgade utredning av familjehemmen genomför vi en djupgående utredning av alla familjer som vi föreslår/har. 

LIKA Pedagogisk utveckling AB

Kontakt:

0736- 333 299

info@likamodellen.se

 

 

Besöksadress:

Bondegatan 30

11633 Stockholm

PROBLEMATIK

 • Självskada och suicidförsök

 • Missbruk

 • Neuropsykiatriska diagnoser och psykiatriska svårigheter

 • Skola och sysselsättning

 • Familjenätverk och bristande kommunikation

 • Kriminalitet, gängkriminalitet och våld

 • Psykosociala missförhållanden

 • Riskfylltbeteende och avvikningar

 • Kulturella och eller religiösa svårigheter

Följ oss:

 

 • Facebook Classic
 • Linkedin Social Ikon

Vi följer fortsatt folkhälsomyndighetens 

riktlinjer kring Covid-19

Copyright © All Rights Reserved

 Vetenskap är vår kompass, inspiration vår väg, och humanitet vår drivkraft