Följ oss:

 

LIKA Pedagogisk utveckling AB

Kontakt:

Lisa Nicoleen Hutchinson

0736- 333 299

lisa.hutchinson@likamodellen.se

 

VD/ Tillståndsansvarig: Olof Grahn

 

Besöksadress:

Bondegatan 30

11633 Stockholm

 

Fakturaadress:

Odengatan 40

11351 Stockholm

 • Facebook Classic
 • Linkedin Social Ikon

Copyright © All Rights Reserved

 Vetenskap är vår kompass, inspiration vår väg, och humanitet vår drivkraft

FÖRSTÄRKT OCH KRAFTIGT FÖRSTÄRKT JOUR- OCH FAMILJEHEMSVÅRD

 • BARN 0-18 ÅR

 • UNGA VUXNA 18-21 ÅR

 • FÖRÄLDER- BARNPLATSER

Barn och unga med särskilda behov behöver ofta ytterligare insatser och resurser även inom

jour- och familjhemsvården. För dessa barn och ungdomar har vi förstärkta och kraftigt förstärkta jour och familjhemvårdsplatser. Vid sidan om de resurser som alltid ingår i vår jour- och familjhemsvård (se LIKA-insatsen) tillsätts extra stöd/kompetens och resurser

FÖRSTÄRKT JOUR- OCH FAMILJEHEMSVÅRD

 

 • En på heltid hemmavarande vuxen i familjen.

 

 • Två stycken familjekonsulenter

 

 • Aktiviteter för placerade barn såsom LIKAs sommarläger

KRAFTIGT FÖRSTÄRKT JOUR- OCH FAMILJEHEMSVÅRD

 

 • En till två vuxna på heltid hemmavarande

 • Två stycken familjekonsulenter

 • Kontaktperson

 • Familjebehandling

 • Samtalskontakt för barnet

 • Avlastning för jour/familjehemmet

 • Aktiviteter för placerade barn så som LIKAs sommarläger.

Tillgänglighet

Familjehemskonsulterna är tillgängliga 24 timmar om dygnet alla dagar på året

 

Handledning

Familjehemmen erhåller regelbundet, normalt veckovis, handledning och stöd av våra familjehemskonsultenterna

Rapportering och uppföljning

Vår Målsättningen är att ha och förmedla vidare till våra uppdragsgivare en sådan objektiv bild som möjligt av barnets situation och placeringens kvalitet.

 

Utredning och matchning

Vid sidan om socialtjänstens lagstadgade utredning av familjehemmen genomför vi en djupgående utredning av alla familjer som vi föreslår/har.