Följ oss:

 

LIKA Pedagogisk utveckling AB

Kontakt:

Lisa Nicoleen Hutchinson

0736- 333 299

lisa.hutchinson@likamodellen.se

 

VD/ Tillståndsansvarig: Olof Grahn

 

Besöksadress:

Bondegatan 30

11633 Stockholm

 

Fakturaadress:

Odengatan 40

11351 Stockholm

  • Facebook Classic
  • Linkedin Social Ikon

Copyright © All Rights Reserved

 Vetenskap är vår kompass, inspiration vår väg, och humanitet vår drivkraft

Handledning

  • GRUPPHANDLEDNING

  • FAMILJEHEMSUTBILDNING

  • KUNSKAPSUTVECKLING

Familjehemmen får regelbundet handledning och stöd under uppstart och vi behov.

 

GRUPPHANDLEDNING

Våra familjer får också månadsvis grupphandledning. Under grupphandledningen får familjerna möjlighet att ventilera sin situation med en extern handledare samt även möjligheten att träffa och dela med andra familjehem. Om en familj pga av placeringen inte har möjlighet att närvara erbjuder vi vid behov andra externa handledningsformer.

 

FAMILJEHEMSUTBILDNING

Alla våra familjer har genomgått eller genomgår famhiljehemsutbildningen ”Ett hem att växa i”. Vi genomför två utbildningsomgångar per år. I denna inkluderar vi även MI, Lite TMO och neuropsykologi.

 

KUNSKAPSUTVECKLING

Våra familjer erbjuds och uppmuntras till att medverka i våra utvecklingskurser. Terminsvis erbjuder vi kurser inom olika områden så som TMO, första hjälpen, juridik, förhållningssätt, kost och missbruk.