Handledning

 • GRUPPHANDLEDNING

 • FAMILJEHEMSUTBILDNING

 • KUNSKAPSUTVECKLING

Familjehemmen får regelbundet handledning och stöd under uppstart och vi behov.

 

GRUPPHANDLEDNING

Våra familjer får också månadsvis grupphandledning. Under grupphandledningen får familjerna möjlighet att ventilera sin situation med en extern handledare samt även möjligheten att träffa och dela med sig till andra familjehem. Om en familj pga av placeringen inte har möjlighet att närvara erbjuder vi vid behov andra externa handledningsformer.

 

FAMILJEHEMSUTBILDNING

Alla våra familjer har genomgått eller genomgår famhiljehemsutbildningen ”Ett hem att växa i”. Vi genomför två utbildningsomgångar per år. I denna inkluderar vi även MI, Lite TMO och neuropsykologi.

 

KUNSKAPSUTVECKLING

Våra familjer erbjuds och uppmuntras till att medverka i våra utvecklingskurser. Terminsvis erbjuder vi kurser inom olika områden så som TMO, första hjälpen, juridik, förhållningssätt, kost och missbruk.

pexels-photo-1250452.jpeg
Tillgänglighet

Familjehemskonsulterna är tillgängliga 24 timmar om dygnet alla dagar på året

 

pexels-photo-793060.jpeg
Rapportering och uppföljning

Vår Målsättningen är att ha och förmedla vidare till våra uppdragsgivare en sådan objektiv bild som möjligt av barnets situation och placeringens kvalitet.

 

Utredning och matchning

Vid sidan om socialtjänstens lagstadgade utredning av familjehemmen genomför vi en djupgående utredning av alla familjer som vi föreslår/har. 

LIKA Pedagogisk utveckling AB

Kontakt:

0736- 333 299

info@likamodellen.se

 

 

Besöksadress:

Bondegatan 30

11633 Stockholm

PROBLEMATIK

 • Självskada och suicidförsök

 • Missbruk

 • Neuropsykiatriska diagnoser och psykiatriska svårigheter

 • Skola och sysselsättning

 • Familjenätverk och bristande kommunikation

 • Kriminalitet, gängkriminalitet och våld

 • Psykosociala missförhållanden

 • Riskfylltbeteende och avvikningar

 • Kulturella och eller religiösa svårigheter

Följ oss:

 

 • Facebook Classic
 • Linkedin Social Ikon

Vi följer fortsatt folkhälsomyndighetens 

riktlinjer kring Covid-19

Copyright © All Rights Reserved

 Vetenskap är vår kompass, inspiration vår väg, och humanitet vår drivkraft