Följ oss:

 

LIKA Pedagogisk utveckling AB

Kontakt:

Lisa Nicoleen Hutchinson

0736- 333 299

lisa.hutchinson@likamodellen.se

 

VD/ Tillståndsansvarig: Olof Grahn

 

Besöksadress:

Bondegatan 30

11633 Stockholm

 

Fakturaadress:

Odengatan 40

11351 Stockholm

  • Facebook Classic
  • Linkedin Social Ikon

Copyright © All Rights Reserved

 Vetenskap är vår kompass, inspiration vår väg, och humanitet vår drivkraft

Jour och familjehemsvård

  • BARN 0-18 ÅR

  • UNGA VUXNA 18-21 ÅR

  • FÖRÄLDER- BARNPLATSER

JOUR- OCH FAMILJEHEM

Våra familjer har utrymme, kompetens och erfarenhet att ta emot barn 0-21 år samt

förälder-barnplaceringar, med olika bakgrund och problematik.

Familjehem finns främst inom Stockholm, Uppsala, Södermanland och Västermanlands län.

Vårt uppdrag är att säkerställa goda och övertid hållbara placeringar samt att barnen och ungdomarna ska ha en respektfull, stimulerande, strukturerad och trygg vardag. Vi vet att barn och ungdomar läker och utvecklas bäst i hemmiljöer med god struktur, trygghet, kärlek och mycket tid. På LIKA arbetar vi för att detta blir en verklighet för barnet eller ungdomen. 

Tillgänglighet

Familjehemskonsulterna är tillgängliga 24 timmar om dygnet alla dagar på året

 

Handledning

Familjehemmen får regelbundet, normalt veckovis, handledning och stöd av våra familjehemskonsultenter och/ eller terapeuter och handledare.

Rapportering och uppföljning

Vi förmedlar kontinuerligt en neutral och beskrivande bild av barnets situation och placeringens kvalitet till våra uppdragsgivare.

 

Utredning och matchning

Vid sidan om socialtjänstens lagstadgade utredning av familjehemmen genomför vi en djupgående utredning av alla familjer som vi föreslår/har.