Kompetens inom LIKA
 • Nätverksarbete – genom nätverkskarta och livslinje kartlägga det befintliga nätverket, för att sedan återupprätta, upprätta, gränsa och förstärka nätverket till att utgöra en resurs i barnet/ungdomens liv. Kan hålla nätverksmöten och familjerådslag.

 • TMO – traumamedveten omsorg.

 • MI  motiverande samtal, utbildning och handledning (konsulent certifierad i internationell nätverk MINT)

 • Schematerapeutiska tekniker, bland annat kartläggning av känslomässiga bristtillstånd och copingstrategier.

 • Miljöterapi - ett systematisk och genomtänkt sätt att tillrättalägga miljöns psykologiska och materiella villkor i förhållande till individen och familjens situation och behov. Avsikten med detta är att främja barnens möjlighet till inlärning, bemästrande och personligt ansvar.

 • Krishantering och bearbetande samtal

 • KASAM – känsla av sammanhang.

 • ADAD – Adolecent Drug Abuse Diagnosis Manual

 • Savry – Structured Assessment of Violence Risk in Youth

 • Tejping – metod för att underlätta kommunikation med hjälp av visuell gestaltning.

 • Signs of Safety – mappning och säkerhetsplanering

 • Trappansamtal – för barn som bevittnat våld i nära relationer.

 • BRA-samtal – Barns Rätt som Anhöriga

 • Kälvestenmetoden

 • BBiC – Barns Behov i Centrum

LIKA Pedagogisk utveckling AB

Kontakt:

0736- 333 299

info@likamodellen.se

 

 

Besöksadress:

Bondegatan 30

11633 Stockholm

PROBLEMATIK

 • Självskada och suicidförsök

 • Missbruk

 • Neuropsykiatriska diagnoser och psykiatriska svårigheter

 • Skola och sysselsättning

 • Familjenätverk och bristande kommunikation

 • Kriminalitet, gängkriminalitet och våld

 • Psykosociala missförhållanden

 • Riskfylltbeteende och avvikningar

 • Kulturella och eller religiösa svårigheter

Följ oss:

 

 • Facebook Classic
 • Linkedin Social Ikon

Vi följer fortsatt folkhälsomyndighetens 

riktlinjer kring Covid-19

Copyright © All Rights Reserved

 Vetenskap är vår kompass, inspiration vår väg, och humanitet vår drivkraft