Inom kort öppnar vår öppenvård sin verksamhet i större skala.

Vi erbjuder till att börja med öppenvård för familjehem i form av en intensiv instats.   

 • Tre månader insats

 • Edukativ- hur att bemöta, hantera och förstå neuropsykiatriska diagnoser, trauma och eller annan psykisk ohälsa hos barn och unga

 • Behandlande – beroende på hur behoven ser ut, arbetar vi med handledning, samspelsträning och bemötande

 • Samarbete - samtal mellan berörda parter och nätverk

Intensiv behandlingsinsats till familjehem

- Att förebygga och förhindra sammanbrott

 

LIKAs öppenvård erbjuder kortare handledning och behandlingsuppdrag inom ramen för tre månader till familjehem som är knutna direkt till kommunen där situationen är nära sammanbrott.

Insatsens syfte är att förebygga och förhindra sammanbrott men kan också användas som krishandledning. Insatsen är uppbyggd av en edukativ del och en behandlingsdel som löper parallellt med en samarbetes del. Initialt verkställer vi en snabbutredning och en placeringsanamnes där vi kartlägger de behov som insatsen ska arbeta med.

Insatsens primära mål - att kommun och familjehem tillsammans får ett väl fungerande och gott behandlingsarbete efter insatsen

 

Vi arbetar utifrån en schematerapeutisk och miljöterapeutisk grund, det betyder också att vi är noga med att hela familjen får stöd. Våra familjebehandlare arbetar tillsammans med familjehemmet och kartlägger förutsättningar och behov. Baserat på detta byggs en behandlingsplan anpassad till familjen utifrån den situation de befinner sig i. Pedagogiska verktyg och vägledande samtal motiverar och stärker familjehemmets förmågor och resurser. Vårt mål är att insatsen ska ge familjen tillgång till sin egen kompetens och drivkraft samt vilja att använda sina nya erfarenheter och verktyg långt efter att insatsen är klar.

LIKA Pedagogisk utveckling AB

Kontakt:

0736- 333 299

info@likamodellen.se

 

 

Besöksadress:

Bondegatan 30

11633 Stockholm

PROBLEMATIK

 • Självskada och suicidförsök

 • Missbruk

 • Neuropsykiatriska diagnoser och psykiatriska svårigheter

 • Skola och sysselsättning

 • Familjenätverk och bristande kommunikation

 • Kriminalitet, gängkriminalitet och våld

 • Psykosociala missförhållanden

 • Riskfylltbeteende och avvikningar

 • Kulturella och eller religiösa svårigheter

Följ oss:

 

 • Facebook Classic
 • Linkedin Social Ikon

Vi följer fortsatt folkhälsomyndighetens 

riktlinjer kring Covid-19

Copyright © All Rights Reserved

 Vetenskap är vår kompass, inspiration vår väg, och humanitet vår drivkraft