Följ oss:

 

LIKA Pedagogisk utveckling AB

Kontakt:

Lisa Nicoleen Hutchinson

0736- 333 299

lisa.hutchinson@likamodellen.se

 

VD/ Tillståndsansvarig: Olof Grahn

 

Besöksadress:

Bondegatan 30

11633 Stockholm

 

Fakturaadress:

Odengatan 40

11351 Stockholm

  • Facebook Classic
  • Linkedin Social Ikon

Copyright © All Rights Reserved

 Vetenskap är vår kompass, inspiration vår väg, och humanitet vår drivkraft

Vårt mål

Vår målsättning är att ha ett barnperspektiv i allt vi gör.

  • Att ge barn och ungdomar en förutsägbar, strukturerad och trygg vardag med goda relationer i familjehemmet tror vi kan lägga en bra grund för tillit och god anknytning

  • Att bygga tillit till en vuxenvärlden som kanske inte funnits där innan, och stärka och upp tilltron till goda relationer tror vi är en mycket viktigt del av familjehemsarbetet.

  • Att genom förståelse och respekt för barnets svårigheter och livshistoria försöker möta utmaningar på ett för barnet konstruktivt och utvecklande sätt.

  • Barnets och ungdomens rättigheter är mycket viktigt del av vårt arbete. Och vi arbetar enligt barnkonventionens riktlinjer.

  • Vi vill att våra uppdragsgivare ska känna förtroende för oss. Vi ser därför till att ha kontinuerlig utvärderingar och transparens inom vår verksamhet. Vi kommunicerar gärna med ett telefonsamtal för mycket än ett för lite.

Vi som jobbar här  

Vi på LIKA är en sammansvetsad blandning av jurister, kriminologer, socionomer och terapeuter. Alla våra duktiga familjehemsföräldrar finns i stora Stockholm med omnejd. Vi samarbetar även med psykiater och psykolog under utredning och arbetsmiljöarbete. Egentligen skulle vi gärna visa en bild här på oss själva och ha lite mer information men av säkerhetsskäl är det inte möjligt. Men vi lovar att vi ser ganska trevliga ut och tycker mycket om att komma ut från kontoret för att träffa er.

Vi som jobbar här har alla samma grundläggande värdering och den utgår alltid från barnets bästa. Vi har också erfarenhet av att vår arbetsmiljö blir så mycket bättre och sundare när vårt arbete är präglat av öppenhet, samarbete och kontinuerlig utvärdering. Prestigelöshet och transparans är också minst lika viktiga komponenter, speciellt i samverkan med våra uppdragsgivare.