Följ oss:

 

LIKA Pedagogisk utveckling AB

Kontakt:

Lisa Nicoleen Hutchinson

0736- 333 299

lisa.hutchinson@likamodellen.se

 

VD/ Tillståndsansvarig: Olof Grahn

 

Besöksadress:

Bondegatan 30

11633 Stockholm

 

Fakturaadress:

Odengatan 40

11351 Stockholm

  • Facebook Classic
  • Linkedin Social Ikon

Copyright © All Rights Reserved

 Vetenskap är vår kompass, inspiration vår väg, och humanitet vår drivkraft

Vårt mål

Vår målsättning är att ha ett barnperspektiv i allt vi gör.

Genom att ge barn och ungdomar en förutsägbar, strukturerad och trygg vardag kan vi lägga en grund för tillit och anknytning. En tillit till en vuxenvärlden som kanske inte funnits och som behöver byggas på nytt. Genom förståelse och en respekt för barnets svårigheter och livshistoria kan familjehemsvården verka långsiktigt

 

Vi arbetar också för att uppmärksamma och tillgodose barnets rättigheter. Vi försöker möta utmaningar på ett för barnet konstruktivt och utvecklande sätt.

Det är viktigt för oss att våra uppdragsgivare känner förtroende för oss genom hela vårt arbete. Vi ser därför till att ha kontinuerlig utvärderingar och transparens inom vår verksamhet. Vi kommunicerar gärna ett telefonsamtal för mycket än ett för lite.

Vi som jobbar här  

Vi på LIKA är en sammansvetsad blandning av jurister, kriminologer, socionomer och terapeuter. Alla våra duktiga familjehemsföräldrar finns i stora Stockholm med omnejd. Vi samarbetar även med psykiater och psykolog under utredning och arbetsmiljöarbete. Egentligen skulle vi gärna visa en bild här på oss själva och ha lite mer information men av säkerhetsskäl är det inte möjligt. Men vi lovar att vi ser ganska trevliga ut och tycker mycket om att komma ut från kontoret för att träffa er.

Vi som jobbar här har alla samma grundläggande värdering och den utgår alltid från barnets bästa. Vi har också märkt att vår arbetsmiljö blir så mycket bättre och sundare när vårt arbete är präglat av öppenhet, samarbete och kontinuerlig utvärdering. Prestigelöshet och transparans är också minst lika viktiga komponenter, speciellt i samverkan med våra uppdragsgivare.