Vårt mål

Vi har alltid ett barnperspektiv i allt vi gör.

 

LIKAs familjehemsvård har som övergripande mål att skapa hållbara och trygga placeringar för barn och unga från ålder 0 till 20 år.

Lika förutsättningar Vår målsättning är att ge placerade barn eller unga en respektfull, förutsägbar och strukturerad vardag. Barn eller ungdomar som är placerade ska ha lika förutsättningar som andra barn i vårt samhälle.

Barnperspektiv Att bli placerad kan i sig innebära stora svårigheter för en ung människa och vår strävan är därför att tillsammans med jour och familjehem öka förståelse och bemötande kring dessa svårigheter. I allt vi gör arbetar vi för ett barnperspektiv, att försöka förstå barnets upplevelse och utveckling utifrån de förutsättningar barnet bär med sig.

God kommunikation med hög tillgänglighet Vi strävar alltid efter att ha en kvalitativ kommunikation med hög tillgänglighet, framförallt för allt det som sker och behöver ske runt barnet eller ungdomen. I vårt bemötande till biologiskt nätverk vill vi öka förståelse och ge möjlighet till samförstånd. Vi har också alltid en god kommunikation med parter inom yttre nätverk såsom skola, sjukvård och psykiatri. Vi står för helhetssyn och samverkan mellan olika parter samtidigt som vi aldrig tappar fokus på barnet eller ungdomen.

 • Att ge barn och ungdomar en förutsägbar, strukturerad och trygg vardag med goda relationer i familjehemmet lägger en bra grund för tillit och god anknytning

 • Att bygga tillit till en vuxenvärlden som kanske inte funnits där innan. Och att stärka tilltron till goda relationer tror vi är en mycket viktigt del av familjehemsarbetet.

 • Att genom förståelse och respekt för barnets svårigheter och livshistoria försöker möta utmaningar på ett för barnet konstruktivt och utvecklande sätt.

 • Barnets och ungdomens rättigheter är mycket viktigt del av vårt arbete. Och vi arbetar enligt barnkonventionens riktlinjer.

 • Vi har kontinuerliga utvärderingar och transparens inom vår verksamhet. Vi kommunicerar gärna med ett telefonsamtal för mycket än ett för lite.

Vi som jobbar här  

Vi är ett litet och engagerat företag med mycket samlad erfarenhet. De flesta av oss har jobbat många år inom myndighet eller stat med socialtarbete på olika sätt. Dessutom har alla våra familjehemskonsulenter mångårig erfarenhet av familjehemsvård och arbete med barn och ungdomar med svår problematik. Alla våra konsulenter har också adekvat utbildning såsom socionomutbildning, beteendevetare eller likvärdig utbildning inom socialt arbete. Våra medarbetare får även kontinuerlig handledning av legitimerad handledare och när det behövs handledning av psykiatriker inom varje ärende. Vi rekryterar väldigt omsorgsfullt och letar snarare efter personlig lämplighet och djupt engagemang än ett långt C.V.

Vår rekrytering är lika omsorgsfull när det kommer till våra familjehem. Våra familjehem är både nya och yngre och lite äldre med längre erfarenhet. Alla våra familjehem får genomgå en utredningsprocess på minst två månader. Vi använder oss av ett flertal verktyg under utredningen, däribland Kälvesten. Det är viktigt för oss att lära känna familjehemmet så att vi ska kunna ge rätt handledning och kunna matcha vår placering och förutse hållbarhet.

LIKA Pedagogisk utveckling AB

Kontakt:

0736- 333 299

info@likamodellen.se

 

 

Besöksadress:

Bondegatan 30

11633 Stockholm

PROBLEMATIK

 • Självskada och suicidförsök

 • Missbruk

 • Neuropsykiatriska diagnoser och psykiatriska svårigheter

 • Skola och sysselsättning

 • Familjenätverk och bristande kommunikation

 • Kriminalitet, gängkriminalitet och våld

 • Psykosociala missförhållanden

 • Riskfylltbeteende och avvikningar

 • Kulturella och eller religiösa svårigheter

Följ oss:

 

 • Facebook Classic
 • Linkedin Social Ikon

Vi följer fortsatt folkhälsomyndighetens 

riktlinjer kring Covid-19

Copyright © All Rights Reserved

 Vetenskap är vår kompass, inspiration vår väg, och humanitet vår drivkraft