Följ oss:

 

LIKA Pedagogisk utveckling AB

Kontakt:

Lisa Nicoleen Hutchinson

0736- 333 299

lisa.hutchinson@likamodellen.se

 

VD/ Tillståndsansvarig: Olof Grahn

 

Besöksadress:

Bondegatan 30

11633 Stockholm

 

Fakturaadress:

Odengatan 40

11351 Stockholm

  • Facebook Classic
  • Linkedin Social Ikon

Copyright © All Rights Reserved

 Vetenskap är vår kompass, inspiration vår väg, och humanitet vår drivkraft

Tillgänglighet

Varje placering har två familjehems konsulenter knutna till uppdraget.

 

Konsulent med huvudansvar är kontaktperson till familjehemmet, socialtjänsten, biologisk familj om den finnes samt övriga i nätverket.

Den andra familjehems konsulenten är en extra resurs för familjen och den huvudansvariga.

 

Familjehemskonsulterna är under hela placeringen tillgängliga 24 timmar om dygnet alla dagar på året och ska kunna finnas på plats hos familjen inom 4-8 timmar vid akuta behov.

Familjehemskonsulten/erna besöker familjen minst en gång per vecka under uppstart. 

Våra familjehemskonsulenter medverkar i alla möten med socialstjänsten, skolan och nätverk. Familjehemmen har möjlighet att kontakta verksamhetschef angående allmänna frågor och vid missnöje. Kvalitetsansvarig besöker familjehemmen minst en gång per år.

 

Det finns en bakjour tillgänglig efter kontorstid som våra uppdragsgivare och våra familjehemskonsulenter kan vända sig till.