top of page

OM OSS

LIKA arbetar med att stärka individuella förutsättningar för alla barn och ungdomar i öppenvård och familjehemsvård. LIKAmodellen har tagits fram utifrån frågeställningar om framförallt barnets röst, trygghet för barn i nya familjer och föräldraskap.

Likamodellen är systemteoretisk och fokuserar på helheten av barnets, familjens och individens behov. Företaget driver idag konsultstödd tillståndspliktig jour- och familjehemsvård med extra förstärkta placeringar och arbetar även inom tillståndspliktig öppenvård med fokus på familjebehandling, kris- och traumahantering i hemmiljö samt stöd till självständighet vid utslussning.

Likamodellen har en stark tro på varje människas inneboende kraft och vår målsättning är att skapa hållbara placeringar där barnet och/eller ungdomen till fullo ska få uppleva, förstå och få tillgång till sina egna resurser

Organisation

LIKAs organisation är uppbyggd kring en grupp av familjehemskonsulenter som har olika kompetenser och expertis inom områden som psykologi, kropp och hälsa, behandling och psykoterapi. Våra konsulenter arbetar tillsammans för att hjälpa familjer som behöver stöd och behandling.

LIKAs målsättning är att skapa en lärande organisation som präglas av integritet och mod, där medarbetarna arbetar för att skapa en relation av tillit och sammanhang med sina klienter. LIKA är en lösningorienterad organisation som lägger stor vikt vid att inte bara lära ut vad som behöver göras, utan också varför och hur det ska göras.

Som organisation är LIKA engagerad i att kontinuerligt förbättra sig själv genom ständigt lärande och utveckling. Detta innebär att alla medarbetare är öppna för att lära och utveckla sin egen kompetens samtidigt som de delar sina erfarenheter och kunskaper med varandra för att förbättra organisationen som helhet

Vår värdegrund

Vi tycker det är viktigt att ha en tydlig och respektfull inställning när man arbetar med människor. Genom att ha integritet och självbestämmande som grundläggande principer kan vi hjälpa människor att utvecklas och växa på sina egna villkor. Det är också viktigt att komma ihåg att varje individ är unik och att vi som arbetar med människor måste anpassa oss till deras individuella behov och önskemål.

Sören Kierkegaards citat påminner oss om att hjälpa andra är en process som kräver ödmjukhet, respekt och tjänande inställning. Det handlar inte om att härska över andra eller diktera vad de bör göra, utan snarare att stödja och uppmuntra dem att nå sina egna mål på ett självständigt sätt.

Sammanfattningsvis kan man säga att en värdegrund som denna är viktig för att skapa en trygg och respektfull arbetsmiljö där människor kan känna sig sedda, hörda och respekterade. 

bottom of page