AdobeStock_25348126_edited.jpg

Vilka är vi

Vi är ett engagerat företag med mycket samlad erfarenhet. De flesta av oss har jobbat många år inom myndighet eller statligt verksamhet med socialt arbete på olika sätt.

Vårt  mål

Vi har alltid ett barnperspektiv i allt vi gör.

 

LIKAs familjehemsvård har som övergripande mål att skapa hållbara och trygga placeringar för barn och unga från ålder 0 till 20 år.

Lika förutsättningar Vår målsättning är att ge placerade barn eller unga en respektfull, förutsägbar och strukturerad vardag. Barn eller ungdomar som är placerade ska ha lika förutsättningar som andra barn i vårt samhälle.

Barnperspektiv Att bli placerad kan i sig innebära stora svårigheter för en ung människa och vår strävan är därför att tillsammans med jour och familjehem öka förståelse och bemötande kring dessa svårigheter. I allt vi gör arbetar vi för ett barnperspektiv, att försöka förstå barnets upplevelse och utveckling utifrån de förutsättningar barnet bär med sig.

God kommunikation med hög tillgänglighet Vi strävar alltid efter att ha en kvalitativ kommunikation med hög tillgänglighet, framförallt för allt det som sker och behöver ske runt barnet eller ungdomen. I vårt bemötande till biologiskt nätverk vill vi öka förståelse och ge möjlighet till samförstånd. Vi har också alltid en god kommunikation med parter inom yttre nätverk såsom skola, sjukvård och psykiatri. Vi står för helhetssyn och samverkan mellan olika parter samtidigt som vi aldrig tappar fokus på barnet eller ungdomen.

 • Att ge barn och ungdomar en förutsägbar, strukturerad och trygg vardag med goda relationer i familjehemmet lägger en bra grund för tillit och god anknytning

 • Att bygga tillit till en vuxenvärlden som kanske inte funnits där innan. Och att stärka tilltron till goda relationer tror vi är en mycket viktigt del av familjehemsarbetet.

 • Att genom förståelse och respekt för barnets svårigheter och livshistoria försöker möta utmaningar på ett för barnet konstruktivt och utvecklande sätt.

 • Barnets och ungdomens rättigheter är mycket viktigt del av vårt arbete. Och vi arbetar enligt barnkonventionens riktlinjer.

 • Vi har kontinuerliga utvärderingar och transparens inom vår verksamhet. Vi kommunicerar gärna med ett telefonsamtal för mycket än ett för lite

KONTAKTA OSS

LIKA Pedagogisk utveckling AB

0736- 333 299

info@likamodellen.se

Fakturaadress:

Odengatan 40

11351 Stockholm

Besöksadress:

Bondegatan 30

11633 Stockholm

Vi följer fortsatt folkhälsomyndighetens 

riktlinjer kring Covid-19

 • Självskada och suicidförsök

 • Missbruk

 • Neuropsykiatriska diagnoser och psykiatriska svårigheter

 • Skola och sysselsättning

 • Familjenätverk och bristande kommunikation

 • Kriminalitet, gängkriminalitet och våld

 • Psykosociala missförhållanden

 • Riskfyllt beteende och avvikningar

 • Kulturella och eller religiösa svårigheter

 • Neonatala abstinenssymptom

image001.png

LIKA PEDAGOGISK UTVECKLING AB

 • Facebook
 • Linkedin Social Ikon