top of page
ÖPPENVÅRD 
HEMMILJÖ BIOLOGISK FAMILJ

LIKA bedriver öppenvård i hemmiljö och på vår mottagning i Stockholm (för enskilda och familjer) samt i socialtjänstens egna jour- och familjehem.
Öppenvård är en viktig insats för god och stabil hälsa såväl för den enskilde som för hela familjen. Vårt samhälle står idag under ständig utveckling och förändring. Människans utsatthet har ökat och förändrats. Det finns ett stort behov i det sociala arbetet att på ett nytt och öppet sätt möta socioekonomiska skillnader, öka förståelsen för kulturell tillhörighet och få en bredare kunskap om den kriminalitet som växer fram och skapar stora rubriker i kvällspressen.
 
LIKA möter människor i deras vardagsmiljö. Genom att integrera traditionella metoder och arbetssätt med progressiva evidensbaserade metoder kan vi skapa verkliga och bestående skillnader.
I menyn till vänster finner du de Öppenvårdsinsatser LIKA kan erbjuda.
(I mobilversionen kan du för närvarande inte se denna meny). 
bottom of page