top of page

Välkommen till oss på LIKA!

Vi ger stöd och omsorg till barn, ungdomar och familjer. I en värld där samhällets resurser ibland inte räcker till, står vi redo att fylla det viktiga behovet av kvalitativa insatser som ser människan där hon är.       

 

Genom vår unika metod, Likamodellen, fokuserar vi på att skapa en tryggare framtid för de som behöver det mest. Vi erbjuder också stöd och samtal för föräldrar och par i syfte att stärka familjers inre styrka och ge dem verktyg att hantera utmaningar och svårigheter utifrån deras individuella förutsättningar. 

 

Vår verksamhet bygger på en djupgående förståelse för människans beteende och motivation, med en tvärvetenskaplig ansats som inkluderar barnperspektivet och behandlingsprocesser. Vi är engagerade i att leverera evidensbaserad, salutogen och relationsbaserad vård genom noggrant utvald och kompetent personal som kontinuerligt genomgår fortbildning. 

 

Med tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) erbjuder vi förstärkt jour- och familjehemsvård och öppenvård. Inom öppenvården erbjuder vi bland annat familjebehandling, personligt stöd, föräldrastöd, ungdomsbehandling, utredning i hemmet samt kris- och traumahantering. 

 

Vi är här för att stödja, vägleda och erbjuda den hjälp som behövs. För mer information om hur vi kan bidra,  kontakta oss nedan. 

Keramisk blomvas

Vårt team

vårt team
bottom of page