top of page

About Us

Om oss på LIKA

LIKA arbetar med att stärka individuella förutsättningar för alla barn och ungdomar i öppenvård, behandling och familjehemsvård.

 

Likamodellen är utformad utifrån samtal med barn och ungdomar om  deras behov av trygghet och utveckling.

Vi erbjuder också individuella samtal för föräldrar och par som behöver stöd och förståelse för sin situation eller stärka sina resurser.

Keramisk blomvas

Lite om hur vi arbetar

Vi arbetar utifrån en modell vi kallar Likamodellen. Det är ett är systemteoretiskt sätt att arbeta som försöker fokusera på helheten och ända kunna ha förståelse för hur delar av systemet kan ha egen autonomi och därför egna behov. När vi arbetar med behandlingsfamiljer och familjehemsvård har vi alltid barnets eller ungdomens perspektiv i fokus, när vi arbetar med öppenvård fokuserar vi på familjens behov och på vår samtalsmottagning har individerna fokus. Vår erfarenhet är att genom förståelse, pedagogiskt kommunikation och en öppen transparent dialog mellan olika parter kan många konflikter lösas och behandlingsarbetet få verka.

LIKA som företaget driver idag tillståndspliktig jour- och familjehemsvård med extra förstärkta placeringar och arbetar även inom tillståndspliktig öppenvård med fokus på familjebehandling, kris- och traumahantering i hemmiljö samt stöd till självständighet vid utslussning. Vi har tillstånd från IVO att bedriva familjhemsvård och öppenvård.

Vår arbetsmiljö är mycket viktigt. Vi hoppas kunna skapa en lärande organisation som är ganska så platt, vi har mycket handledning och stöd för personalen, våra behandlingskonferenser ska vara kreativa och en plats där alla kommer till tals. Vi är lösningsorienterade och lägger stor vikt vid att inte bara lära ut vad som behöver göras, utan också varför och hur det ska göras.

Som organisation är LIKA engagerad i att kontinuerligt förbättra sig själv genom ständigt fortbildning och utveckling. Detta innebär att alla medarbetare är öppna för att lära och utveckla sin egen kompetens samtidigt som de delar sina erfarenheter och kunskaper med varandra för att förbättra organisationen som helhet.

Vi tycker att det är viktigt att ha en tydlig och respektfull inställning när man arbetar med människor. Det är också viktigt att komma ihåg att varje individ är unik och att vi som arbetar med människor måste anpassa oss till deras individuella behov och önskemål.

Likamodellen har en stark tro på varje människas inneboende kraft och förmåga att hitta fram till de behov och de välmående varje individ behöver. 

Vårt team

vårt team
bottom of page