top of page

KVALIFICERAD KONTAKTPERSON

LIKA vänder sig till ungdomar och unga vuxna mellan 13 - 25 år som behöver samtala om sin livssituation, motivation eller stöd i sin vardag.

Arbetet sker genom att hjälpa ungdomen att identifiera sina och nätverkets styrkor och resurser samt vad den unge själv vill använda tiden till. Därefter formuleras tillsammans med ungdomen konkreta mål och delmål som utvärderas med tät frekvens tillsammans med ungdomen och ibland med dennes vårdnadshavare.

Insatsen syftar till att ge ungdomen motivation till förändring enskilt och/eller tillsammans med sin familj. En kvalificerad kontaktperson kan också utifrån uppdrag vara ett stöd och ett hjälp-jag, vägleda och introducera ungdomen till en daglig sysselsättning, en hälsosam fritid och goda samhälleliga sammanhang. Stödet är både praktiskt och emotionellt. Arbetet omfattas av att motivera ungdomen till mer sunda tankemönster, stärka självkänsla och relationer samt bredda ungdomens goda kontaktytor. Om det behövs ska den kvalificerade kontaktpersonen också vara ungdomens språkrör in i de forum där ungdomen har svårt att göra sin röst hörd. 

LIKA är nåbara dygnet runt om en akut situation uppstår i familjen. Främst omfattas joursamtal av rådgivning per telefon men vid behov kan LIKA också åka hem till familjen.

AdobeStock_140466187.jpeg
bottom of page