top of page
BARN OCH UNGDOMS
PSYKIATRISK UTREDNING
Vi erbjuder en fullständig barnpsykologisk/psykiatrisk utredning med riskbedömning som utförs av leg barnpsykolog och leg. barnpsykiater. 
Inför utredning behöver LIKA erhålla journaler ifrån BVC, Socialtjänst, skola och andra vårdgivare. LIKA behöver även en socialutredning.
 
Utredningen innehåller följande:
Omfattande intervjuer med patienten och föräldrar (eller motsvarande).
·     Begåvningsbedömning med WISC-V eller WAIS-IV beroende på ålder.
·     Bedömning av exekutiva funktioner - BRIEF-2
·     Bedömning av adaptiva funktioner - ABAS
·     Självskattningsformulär för psykiskt mående - Beck ungdomskalor
·     Screening för uppmärksamhetsproblematik, hyperaktivitet och impulsivitet - SNAP-I
·     Screening för ev autismproblematik - ASSQ
·     Intervju med skolan el motsvarande.
·     Traumascreeening - CATS el motsvarande
·     Screening kring akut stress - ASC
·     Skattning/bedömning kring dissociation - A-DES eller CDC - beroende på ålder.
·     Kartläggning av livshändelser – Lyles
·     Samtal med läkare/psykiater
·     Risk- och skyddsbedömning
·     Återgivning och genomgång av utredning/riskbedömning
 
 

Psykolog och psykiater kan vid behov utföra utredningen på den plats där barnet den unge befinner sig
Utredningstid 6 veckor.
Detta upplägg leder till bedömning, riskbedömning, eventuell diagnos och rekommendation.
 
bottom of page