FAMILJEPEDAGOGISK INSATS

LIKA vänder sig till familjer i behov av praktiskt stöd för att vardagen ska fungera. Ibland uppstår en situation i livet, då tillfällig eller långvarig kris slår undan förmågan att hitta lösningar som fungerar.

 

Något nytt måste till. LIKAs målsättning är att tillsammans med Dig, Din familj och ditt nätverk skapa eller återskapa resurser och hitta möjligheter för utveckling och förändring. Vi träffas i hemmet eller i vardagsmiljön där vi först kartlägger och bygger tillit sedan ger praktiskt stöd och konkreta verktyg för att familjen, när det är dags att avsluta, har ett fungerande vardagsliv.

 

Insatserna som utgår ifrån familjens behov och önskemål kan bland annat bestå av praktiska insatser i hemmet som vid behov kan riktas mot en specifik situation såsom måltider, dygnsrytm eller struktur i hemmet, miljöterapeutiska aktiviteter eller nätverksarbete.

 

Arbetet följs regelbundet upp och utvärderas kontinuerligt tillsammans med familjen.

 

LIKA är nåbara dygnet runt om en akut situation uppstår i familjen. Främst omfattas joursamtal av rådgivning per telefon men vid behov kan LIKA också åka hem till familjen.

KONTAKTA OSS

LIKA Pedagogisk utveckling AB

0736- 333 299

info@likamodellen.se

Fakturaadress:

Odengatan 40

11351 Stockholm

Besöksadress:

Bondegatan 30

11633 Stockholm

Vi följer fortsatt folkhälsomyndighetens 

riktlinjer kring Covid-19

Självskada och suicidförsök

Missbruk

Neuropsykiatriska diagnoser  

Psykiatriska svårigheter

Skola och sysselsättning

Familjenätverk och bristande kommunikation

Kriminalitet, gängkriminalitet och våld

Psykosociala missförhållanden

Riskfyllt beteende och avvikningar

Kulturella och eller religiösa svårigheter

Neonatala abstinenssymptom

image001.png
  • Facebook
  • Linkedin Social Ikon