top of page

STÖD OCH HANDLEDNING

TILL KOMMUNALA FAMILJEHEM

Att förebygga och förhindra sammanbrott

LIKAs öppenvård erbjuder kortare handledning och behandlingsuppdrag inom ramen för tre månader till familjehem som är knutna direkt till kommunen där situationen är nära sammanbrott.

Insatsen syfte är att förebygga och förhindra sammanbrott men kan också användas som krishandledning. Insatsen är uppbyggd av en edukativ del och en behandlingsdel som löper parallellt med en samarbetes del. Initialt verkställer vi en snabbutredning och en placeringsanamnes där vi kartlägger de behov som insatsen ska arbeta med.

Insatsens primära mål - att kommun och familjehem tillsammans får ett väl fungerande och gott behandlingsarbete efter insatsen

• Tre månader insats

• Edukativ - hur att bemöta, hantera och förstå neuropsykiatriska diagnoser, trauma och eller annan psykisk ohälsa hos barn och unga

• Behandlande – beroende på hur behoven ser ut, arbetar vi med handledning, samspelsträning och bemötande.

• Samarbete - samtal mellan berörda parter och nätverk

Vi arbetar utifrån en schematerapeutisk och miljö- terapeutisk grund, det betyder också att vi är noga med att hela familjen får stöd. Våra familje behandlare arbetar tillsammans med familjehemmet och kartlägger förutsättningar och behov. Baserat på detta byggs en behandlingsplan anpassad till familjen utifrån den situation de befinner sig i.

Pedagogiska verktyg och vägledande samtal motiverar och stärker familje- hemmets förmågor och resurser. Vårt mål är att insatsen ska ge familjen tillgång till sin egen kompetens och drivkraft samt vilja att använda sina nya erfarenheter och verktyg långt efter att insatsen är klar.

miki-fath-1v1zjqxldmc-unsplash.jpg

Miljöterapi

Klicka här för att lägga till ditt eget innehåll, eller anslut till data från dina samlingar.

eric-tompkins-tRIw6cFSs2E-unsplash.jpg

MI - Motiverande samtal

Klicka här för att lägga till ditt eget innehåll, eller anslut till data från dina samlingar.

2380929432_b8d054c604_b.jpg

TMO

Traumamedveten omsorg

Klicka här för att lägga till ditt eget innehåll, eller anslut till data från dina samlingar.

IAFOR_Journal_of_Education-1100x550.jpg

Systemisk teori

Klicka här för att lägga till ditt eget innehåll, eller anslut till data från dina samlingar.

bottom of page