top of page

MILJÖTERAPI

Den miljöterapeutiska aktiviteten är hjärtat i familjehemmets blodomlopp

Familjehemmets miljöterapeutiska behandlingsarbete

Placeringen sker i faser där man i anknytningsfasen skapar relation, bygger allians, vinner mandat och gemensamt formulerar de mål och delmål som ska uppnås under placeringen.

 

Behandlingsfasen

Under behandlingsfasen arbetar familjehemmet vidare på relationen. Vikten ligger på att hålla fokus på mål och delmål samt att skapa en allians kring det förändringsarbete som ska utföras. Ett viktigt begrepp under behandlingsfasen är att som familjehem kunna härbärgera barnet eller ungdomens projektioner och hantera de konflikter som uppkommer för att sedan kunna ge ungdomen ”det nya svaret”.

 

Läs mer:

 

  • Jag-stärkande

  • Barnets och ungdomens upplevelse

  • Behandlingsfas och separationsfas

  • Utvärdering och uppföljning

bottom of page