MILJÖTERAPI

Den miljöterapeutiska aktiviteten är hjärtat i familjehemmets blodomlopp

Familjehemmets miljöterapeutiska behandlingsarbete

Placeringen sker i faser där man i anknytningsfasen skapar relation, bygger allians, vinner mandat och gemensamt formulerar de mål och delmål som ska uppnås under placeringen.

 

Behandlingsfasen

Under behandlingsfasen arbetar familjehemmet vidare på relationen. Vikten ligger på att hålla fokus på mål och delmål samt att skapa en allians kring det förändringsarbete som ska utföras. Ett viktigt begrepp under behandlingsfasen är att som familjehem kunna härbärgera barnet eller ungdomens projektioner och hantera de konflikter som uppkommer för att sedan kunna ge ungdomen ”det nya svaret”.

 

Läs mer:

 

 • Jag-stärkande

 • Barnets och ungdomens upplevelse

 • Behandlingsfas och separationsfas

 • Utvärdering och uppföljning

KONTAKTA OSS

LIKA Pedagogisk utveckling AB

0736- 333 299

info@likamodellen.se

Fakturaadress:

Odengatan 40

11351 Stockholm

Besöksadress:

Bondegatan 30

11633 Stockholm

Vi följer fortsatt folkhälsomyndighetens 

riktlinjer kring Covid-19

 • Självskada och suicidförsök

 • Missbruk

 • Neuropsykiatriska diagnoser och psykiatriska svårigheter

 • Skola och sysselsättning

 • Familjenätverk och bristande kommunikation

 • Kriminalitet, gängkriminalitet och våld

 • Psykosociala missförhållanden

 • Riskfyllt beteende och avvikningar

 • Kulturella och eller religiösa svårigheter

 • Neonatala abstinenssymptom

image001.png

LIKA PEDAGOGISK UTVECKLING AB

 • Facebook
 • Linkedin Social Ikon