top of page
LIKAMODELLEN
TEORI OCH METOD
 
LIKAmodellen är en arbetsmodell för familjehemsvård och öppenvårdsinsatser. 
Modellen har tagits fram utifrån frågeställningar så som ”Hur blir barnets röst hört, hur skapas trygghet för barn i nya familjer, hur hjälper vi föräldrar i sitt föräldraskap, var går gränsen för våld, hur avgör vi vad som är barnets vilja och resurser - hur kan vi veta vad som är ett verkligt barnperspektiv?”

 

Modellen är systemteoretisk, där helheten inte förstås utan kunskap om systemets olika delar och en del aldrig kan förstås utan en helhetsbild. Syftet är att alltid har ett helhets kontext med barnet, familjens och individen behov och målsättning i fokus.

 

Modellen är sammansatt av fyra delar Pedagogisk Kommunikation, Systemisk Behovsanalys, Tillgänglighet och Edukativ Handledning.

 

Läs mer

bottom of page