Behandlingsplacering

Kriminalitet och missbruk

Behandlingsplacering

Trauma

MISSBRUKSBEHANDLING


LIKA har beroendeterapeuter / med drogterapeut utbildning som utför behandling av olika sorters missbruk såsom alkohol- och drogmissbruk, spelberoende, matberoende och sexberoende. 

 

LIKA bedriver missbruksbehandling utifrån evidensbaserad praktik specialanpassad för ungdomar i familjehemsvård. Behandlingen omfattar anhörigas medberoende och möjlighet för hemtagning.

 

Metoder är en del av LIKAS behandlingsplan:

 

 • LIKAmodellen

 • HAP

 • ÅP

 • KBT

 • 12 steg

 • ADAD

 • SAVRY

 • YLS/CMI

 • Kriminalitet som livsstil

 • MI

 

Målsättning:

 • Nykterhet

 • Insikt och acceptans i sin aktuella situation

 • Förståelse av sin kontext

 • Öka förmåga att identifiera och hantera risksituationer för missbruk

 • Öva på att hantera och förstå triggers i miljön som påverkar beteendet

 • Bli bättre på problemlösning

 • Öka de sociala färdigheterna

 • Erhålla verktyg för att bibehålla nykterhet

 • Förändringsarbete i det biologiska nätverket i relation till den placerade barnet/ungdomen

 • Återupprätta sunda relationer i biologiskt nätverk

 • Möjlighet till ett drogfritt liv

 • Beteendeinriktad och kognitiv förmåga att påverka din egen nykterhet- och återfallsprocess.

 • Sunda relationer med viktiga delar at biologiskt och annat nätverk

 • En egen tro på möjligheterna i ett liv utan droger (utbildning / arbete)

KONTAKTA OSS

LIKA Pedagogisk utveckling AB

0736- 333 299

info@likamodellen.se

Fakturaadress:

Odengatan 40

11351 Stockholm

Besöksadress:

Bondegatan 30

11633 Stockholm

Vi följer fortsatt folkhälsomyndighetens 

riktlinjer kring Covid-19

 • Självskada och suicidförsök

 • Missbruk

 • Neuropsykiatriska diagnoser och psykiatriska svårigheter

 • Skola och sysselsättning

 • Familjenätverk och bristande kommunikation

 • Kriminalitet, gängkriminalitet och våld

 • Psykosociala missförhållanden

 • Riskfyllt beteende och avvikningar

 • Kulturella och eller religiösa svårigheter

 • Neonatala abstinenssymptom

image001.png

LIKA PEDAGOGISK UTVECKLING AB

 • Facebook
 • Linkedin Social Ikon