VILL DU BLI FAMILJHEM HOS OSS?

Vi är ett flexibelt och engagerat team med jour och familjehem i Mellansverige. Vi brinner för det vi gör och det vi kan ge barn och unga. I LIKAs team ingår Psykoterapeut, Familjebehandlare, Socionom, Läkare, Psykolog och Jurist.

Vår erfarenhet är att vi lyckas bäst när vi har ett helhetligt barn- eller ungdomsperspektiv. Det betyder att vi fokuserar på att ni som familjehem ska kunna få lugn och ro och göra det som ni är bäst på: familjehemsvård. Vi finns som stöd  allt annat, kontakt med socialtjänst, biologiskt nätverk, skola, vård . Vi finns tillgängliga dygnet runt på telefon och jourtelefon. Vi är också noga med matchning och att ni ska få en så heltäckande bild av barnet eller ungdomen inför placering. Handlening sker regelbundet i familjehemmen och i grupp på våra lokaler. Vi erbjuder utbildningar och seminarier som inspirerar och utvecklar. Vi ordnar läger till våra ungdomar på sommar och vinterlov - som familj är du självklart välkommen att följa med men det är frivilligt. 

Vi vet att vi verkligen kan göra skillnad för många barn

och unga i vårt samhälle, vi hoppas att du vill vara med oss.

Maila gärna eller ring oss!

För mer information eller kontakt:

Maria Eriksson 

Mobil 0736333290

Epost maria.eriksson@likamodellen.se

Brunch på LIKAs handledning

Handledning ute i Rosenhills vackra trädgård

KONTAKTA OSS

LIKA Pedagogisk utveckling AB

0736- 333 299

info@likamodellen.se

Fakturaadress:

Odengatan 40

11351 Stockholm

Besöksadress:

Bondegatan 30

11633 Stockholm

Vi följer fortsatt folkhälsomyndighetens 

riktlinjer kring Covid-19

 • Självskada och suicidförsök

 • Missbruk

 • Neuropsykiatriska diagnoser och psykiatriska svårigheter

 • Skola och sysselsättning

 • Familjenätverk och bristande kommunikation

 • Kriminalitet, gängkriminalitet och våld

 • Psykosociala missförhållanden

 • Riskfyllt beteende och avvikningar

 • Kulturella och eller religiösa svårigheter

 • Neonatala abstinenssymptom

image001.png

LIKA PEDAGOGISK UTVECKLING AB

 • Facebook
 • Linkedin Social Ikon