Korsning
MISSBRUKSBEHANDLING

 

Missbruksbehandling sker inledningsvis i våra Behandlingsfamiljer med särskild kompetens och utbildning gällande missbruk.


Behandlingar och program drivs av LIKAs behandlingsteam, där det ingår Beroendeterapeut,Psykoterapeut, Familjebehandlare, Socionom och Psykiater. LIKAs Beroendeterapeuter utför behandling av olika sorters missbruk såsom alkohol- och drogmissbruk, spelberoende, matberoende och sexberoende. Behandlingen omfattar anhörigas medberoende och möjlighet till återförening.

Genom LIKAmodellen kan behandlingsteamet och familjehemmet skapa en stabil plattform och därifrån  utforska tillsammans med ungdomen dennes personliga väg till nykterhet och ett gott liv.

Under behandlingen adresseras:

 • Nykterhet

 • Insikt och acceptans i sin aktuella situation

 • Förståelse av sin kontext

 • Öka förmåga att identifiera och hantera risksituationer för missbruk

 • Öva på att hantera och förstå triggers i miljön som påverkar beteendet

 • Bli bättre på problemlösning

 • Öka de sociala färdigheterna

 • Erhålla verktyg för att bibehålla nykterhet

 • Förändringsarbete i det biologiska nätverket i relation till den placerade barnet/ungdomen

 • Återupprätta sunda relationer i biologiskt nätverk

 • Möjlighet till ett drogfritt liv

 • Beteendeinriktad och kognitiv förmåga att påverka din egen nykterhet- och återfallsprocess.

 • Sunda relationer med viktiga delar at biologiskt och annat nätverk

 • En egen tro på möjligheterna i ett liv utan droger (utbildning / arbete)

Metoder i LIKAs behandling:

 • LIKAmodellen

 • HAP

 • ÅP

 • KBT

 • 12 steg

 • ADAD

 • SAVRY

 • YLS/CMI

 • MI

 • Miljöterapi

KONTAKTA OSS

LIKA Pedagogisk utveckling AB

0736- 333 299

info@likamodellen.se

Fakturaadress:

Odengatan 40

11351 Stockholm

Besöksadress:

Bondegatan 30

11633 Stockholm

Vi följer fortsatt folkhälsomyndighetens 

riktlinjer kring Covid-19

 • Självskada och suicidförsök

 • Missbruk

 • Neuropsykiatriska diagnoser och psykiatriska svårigheter

 • Skola och sysselsättning

 • Familjenätverk och bristande kommunikation

 • Kriminalitet, gängkriminalitet och våld

 • Psykosociala missförhållanden

 • Riskfyllt beteende och avvikningar

 • Kulturella och eller religiösa svårigheter

 • Neonatala abstinenssymptom

image001.png

LIKA PEDAGOGISK UTVECKLING AB

 • Facebook
 • Linkedin Social Ikon