Korsning
LIKAMODELLEN
KRIMINALITET OCH MISSBRUK

För ungdomar med missbruk, kriminalitet eller normbrytande beteende erbjuder LIKA behandling i öppenvård och behandlingsfamilj. Många av de ungdomar som har insats genom LIKA har en kombinerad problematik av missbruk, kriminalitet och trauma. Våra behandlingar skräddarsys utifrån den enskildes situation och behov.
 
För att möta upp våra ungdomar och bereda stöd för en god framtid så behövs ett progressivt miljöterapeutiskt arbete, stort engagemang, kunskap om trauma och ett kvalificerat behandlingsteam.
När ungdomen uppnått stabilitet i sitt liv och/eller nykterhet så erbjuder LIKA enskild psykoterapi under handledning. Vi bedriver ”compassion- och affektfokuserad” psykoterapi, Psykoterapiformen är JAG-stärkande och arbetar med ungdomens affektuttryck. Terapin och andra stöd insatser fortsätter vanligtvis under utsluss och eftervård.
I menyn till vänster finner du de behandlingar och insatser som LIKA erbjuder.

KONTAKTA OSS

LIKA Pedagogisk utveckling AB

0736- 333 299

info@likamodellen.se

Fakturaadress:

Odengatan 40

11351 Stockholm

Besöksadress:

Bondegatan 30

11633 Stockholm

Vi följer fortsatt folkhälsomyndighetens 

riktlinjer kring Covid-19

 • Självskada och suicidförsök

 • Missbruk

 • Neuropsykiatriska diagnoser och psykiatriska svårigheter

 • Skola och sysselsättning

 • Familjenätverk och bristande kommunikation

 • Kriminalitet, gängkriminalitet och våld

 • Psykosociala missförhållanden

 • Riskfyllt beteende och avvikningar

 • Kulturella och eller religiösa svårigheter

 • Neonatala abstinenssymptom

image001.png

LIKA PEDAGOGISK UTVECKLING AB

 • Facebook
 • Linkedin Social Ikon