top of page
Korsning
UTSLUSS 

 

LIKA arbetar alltid med ansvar och självständighet utifrån varje ungdoms ålder och mognad. Målet är att varje ungdom ska klara sig själva och ha god ADL (allmän daglig livsföring) så långt det är möjligt efter en placering. Om ungdomen behöver stödinsatser jobbar LIKA med att de utredningar och ansökningar (LSS, psykiatri, socialpsykiatri, habilitering mm) ungdomen behöver göra ska vara färdiga i god tid. För att kartlägga ungdomens behov använder LIKA materialet På väg vilket är en del i BBiC.

LIKA förbereder ungdomen i att försörja sig själv, ha en daglig fungerande sysselsättning (utbildning/jobb), stå i bostadskö, hitta en bostad eller slussas ut genom stödboende eller folkhögskola, sköta sin ekonomi, göra inköp, laga mat, städa, tvätta, sköta sin hygien, ta körkort, ha en meningsfull fritid och ett sunt nätverk samt veta var de vänder sig om de behöver hjälp. LIKA ger också ungdomen stöd i att sätta gränser i övergången så ungdomen inte blir utsatt för gränslöshet i sitt liv och boende.

Så långt det är möjligt ger LIKA familjehemmet och ungdomen stöd i att ”flytta hemifrån” på samma sätt som en ungdom som bott hemma. LIKA erbjuder att finnas med som stöd första månaden. Är behoven större erbjuder LIKA eftervård i form av kvalificerad kontaktperson, samtalsstöd och återfallsprevention.

 

bottom of page