top of page

INNEHÅLL

JOUR- OCH FAMILJEHEMSVÅRD

Insatser i alla placeringar

 • Varje hem har en eller två ansvariga familjehemskonsulenter

 • Handledning av leg. psykolog och psykoterapeut med handledarutbildning samt MI och TMO handledare. Alla familjehemskonsulenter är socionomer med vidareutbildning.

 • Tillgänglighet till konsulent via jourtelefon på kvällar och helger

 • Första tiden: de tre första månaderna ser vi till att ha extra mycket närvaro och kontakt med jour/familjehemmen

 • En till två vuxna hemmavarande på heltid beroende på barnets behov

 • MI samtal​​

​​

 • Handledning och utbildning till familjehemmet kring att bemöta, hantera och förstå neuropsykiatrisk diagnoser, trauma, anknytning och/eller annan psykisk ohälsa/avvikande beteende hos barn och unga

 • Edukativ handledning till förskola/skola

 • Samverkan med vård, ex. BUP och skola/förskola

 • Umgängesplanering och umgängesstöd

 • Kontinuerlig rapportering till socialtjänst

 • Samverkan med professionellt och biologiskt nätverk

 • Sommar och vinteraktivitet till barn och unga

 • Utslussningsstöd

Tilläggsinsatser som kan ingå i behandlingsplaceringar och förstärkt familjehemsvården

 • Utredning /riskbedömning
  (tex Savry)

 • Samtals- eller behandlingsinsats för barnet eller ungdomen

 • Psykoterapi

 • Kriminalitet som livstil

 • Sjukgymnastik

 • Behandlingsprogram missbruk

 • Återfallsprevention

 • Kontaktperson

 • Avlastning till jour eller familjehemmet

 • Nätverksarbete och samverkan med professionellt och biologiskt nätverk

 • Föräldrarstöd

 • Lämliplighetsintyg från vår psykiatriker för ex körkortstillstånd

 • Remissstöd och intyg försörjningstöd, LSS, Psykiatri, skola

bottom of page