INNEHÅLL

JOUR- OCH FAMILJEHEMSVÅRD

Insatser i alla placeringar

 • Varje hem har en eller två ansvariga familjehemskonsulenter

 • Handledning av psykiatriker och MI och TMO handledare. Alla familje- hemskonsulenter är socionomer med vidare utbildning.

 • Första tiden: de tre första månaderna ser vi till att ha extra mycket närvaro och kontakt med jour eller familjehem

 • En till två vuxna hemmavarande på heltid beroende på barnets behov

 • MI samtal​​

​​

 • Handledning och utbildning till familjehemmet hur att bemöta, hantera och förstå neuropsykiatrisk diagnoser, trauma, anknytning och eller annan psykiska ohälsa hos barn och unga

 • Samverkan med vård, BUP och skola/förskola

 • Umgängesplanering och umgängesstöd

 • Samverkan med professionellt och biologiskt nätverk

 • Sommar och vinteraktivitet till barn och unga

 • Utslussningsstöd

Tilläggsinsatser som kan ingå i behandlingsplaceringar och förstärkt familjehemsvården

 • Utredning /riskbedömning
  (tex Savry)

 • Psykoterapi

 • Kriminalitet som livstil

 • Sjukgymnastik

 • Behandlingsprogram missbruk

 • Återfallsprevention

 • Avlastning till jour eller familjehemmet

 • Föräldrarstöd

 • Lämliplighetsintyg från vår psykiatriker för ex körkortstillstånd

 • Remissstöd och intyg försörjningstöd, LSS, Psykiatri, skola

KONTAKTA OSS

LIKA Pedagogisk utveckling AB

0736- 333 299

info@likamodellen.se

Fakturaadress:

Odengatan 40

11351 Stockholm

Besöksadress:

Bondegatan 30

11633 Stockholm

Vi följer fortsatt folkhälsomyndighetens 

riktlinjer kring Covid-19

 • Självskada och suicidförsök

 • Missbruk

 • Neuropsykiatriska diagnoser och psykiatriska svårigheter

 • Skola och sysselsättning

 • Familjenätverk och bristande kommunikation

 • Kriminalitet, gängkriminalitet och våld

 • Psykosociala missförhållanden

 • Riskfyllt beteende och avvikningar

 • Kulturella och eller religiösa svårigheter

 • Neonatala abstinenssymptom

image001.png

LIKA PEDAGOGISK UTVECKLING AB

 • Facebook
 • Linkedin Social Ikon