top of page

MI 

  • Det finns alltid en vilja eller önskan

  • Inga oönskade råd

  • Klienten är expert

  • Varje individ kan och vill ta ansvar över sitt mående

Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsteknik. MI används idag inom all slags vård, omsorg, sport och företagsledning över hela världen. Tränarna som certifieras blir medlemmar i nätverket MINT, ett internationellt nätverk för MI utbildare. MINT arbetar med att utveckla och kvalitetssäkra MI som samtalsteknik världen över.

LIKAs utbildare är medlem i MINT.  

 

Motivationen finns redan

MI har som syfte att hitta och artikulera en klients redan existerande motivation eller vilja att förändras. Motivation ges aldrig eller påpekas aldrig i form av råd eller förmaningar till en klient. Motivation att förändras eller bara förstå sin situation finns inom klienten. Som behandlare eller coach är det din uppgift att söka upp denna och spegla den.

 

Kvantitativ empati

MI består av ett antal förmågor som behandlaren använder tillsammans med MIs fyra väsentliga verktyg. Dessa förmågor kan kvantitativt mätas efter att ett samtal har spelats in, kodas på ett oberoende MI labb och godkännas som MI förenligt samtal eller icke MI förenligt samtal. Eftersom det görs kontinuerlig och ett högt antal forskningsstudier på MI och dess metodik uppdateras och utvecklas MI och MI kodning. Vårt sätt att handleda och arbeta med MI utgår från evidensbaserad kodning och det arbete som härstammar från MINT och dess grundare Bill Miller och Stephen Rollnick.

LIKA ger utbildning och handledning i MI på grund, fortsättning samt avancerad nivå till både familjehem, behandlare och familjehems- konsulenter.

bottom of page