top of page
LIKAMODELLEN ÖPPENVÅRD

LIKA bedriver öppenvård i hemmiljö och på vår mottagning i Stockholm (för enskilda och familjer) samt i socialtjänstens egna jour- och familjehem.

HEMUTREDNING MED BEHANDLING

BBIC utredning med behandling i syfte att synliggöra och stärka föräldraförmåga samt undvika placering.

SAMMANBROTT - I kommunens egna familjehem

Krishantering i kommunens familjehemsvård. Intensiv insats i tre månader för att undvika sammanbrott och omplacering.

INTENSIV FAMILJEBEHANDLING

Krishantering och Familjebehandling som utförs både i hemmiljö och på LIKAs kontor. Frekvens upp till daglig kontakt, jour och dygnet runt. Uppdragen anpassas efter familjens och socialtjänstens behov.

Öppenvård är en viktig insats för god och stabil hälsa såväl för den enskilde som för hela familjen. Vårt samhälle står idag under ständig utveckling och förändring. Människans utsatthet har ökat och förändrats. Det finns ett stort behov i det sociala arbetet att på ett nytt och öppet sätt möta socioekonomiska skillnader, öka förståelsen för kulturell tillhörighet och få en bredare kunskap om den kriminalitet som växer fram och skapar stora rubriker i kvällspressen.
 
LIKA integrerar traditionella metoder och arbetssätt med progressiva evidensbaserade metoder för att skapa verkliga och bestående skillnader.


 
Syskon Piggyback
bottom of page