top of page
LIKAMODELLEN
PSYKOTERAPI


Psykoterapi, både KBT och PDT. Vi använder affekteori, compassionfokuserad terapi, internal family system, mindfullness och unified protokoll.  Vi använder också mycket psykoedukation kring förståelse för egen diagnos och beteende kopplat till trauma eller/och diagnos.

 

Samtal och relation

Inom LIKA lägger vi stor vikt vid att hitta en trygg relation och ett samtal som byggs utifrån barnet eller ungdomens egna motivation. Vi har både samtalsstöd och psykoterapi under handledning beroende på behandlingsuppdrag och utveckling hos individen.

 

Samtalsstöd 

I alla våra samtal används MI som grund förutsättning för ett kvalitativt arbete. Det innebär att samtals stödet ska vara inlyssnande, reflekterande och guidande. Vi eftersöker alltid barnet och ungdomen egna språk, är det enklare att spela, sjunga, leka, rita eller dansa så följer vi som samtalsstöd med samtidigt som vi har den guidande funktionen för att uppfölja mål och syfte med samtal. 

Psykoterapi under handledning

Öppenvården på LIKA ger psykoterapi under handledning för de ungdomar som har motivation att utvecklas och lära sig mer om sig själva. Ungdomarna träffar terapeut en gång i veckan under ett halvår eller årsvis och skapar en målsättning för behandlingen. Mål kan ofta vara att vilja förstå sitt eget känsloliv bättre eller att kunna våga visa sig ledsen eller sårbar. Mål kan också innebära att förstå eller få instrument att förstå sin egen diagnos eller behov av att kanske utreda diagnos.

 

Tätt samarbete med BUP och socialtjänst

Vår terapeut har samarbetar med socialtjänst och BUP samt är behjälpliga att skriva remiss underlag och utlåtande till myndighet och andra instanser som efterfrågas.

Våra metoder

Vi använder oss av en integrativ psykoterapi, KBT och PDT är integrerade. (läs mer här om SAPU, vår utbildningsinstans och integrativ psykoterapi). Inom KBT och PDT finns en rad välbeforskade metoder. Vi använder främst av;

  • affekt fokuserad terapi (AFT),

  • compassion fokuserad (CFT), internal family system (IFT),

  • unified protocoll,

  • mindfullness tekniker,

  • kbt intrsument såsom SORK och skalor.

  • Till grund för relation, allians och återfallsprevention använder vi MI.

bottom of page