Vi är ett väletablerat konsulentföretag som arbetar med familjehemsvård sedan 2008
FÖRSTÄRKT JOUR OCH FAMILJHEMSVÅRD

Familjehem

 

Inom våra familjer finns utrymme, kompetens och erfarenhet att ta emot barn 0-21 år.

Våra familjehem tar även emot förälder-barnplaceringar, med olika bakgrund och olika problematik.

Våra familjer finns i främst inom Stockholm, Uppsala, Södermanland och Västermanlands län.

Förfrågningar:

 • 0736-333 299

 

Jourtelefon dygnet runt:

 • 0736-333 299

Det sägs att:

"För att uppfostra ett barn krävs en hel by".

LIKA vill försöka vara den byn, och vi tänker att vi vill försöka vara den byn genom att arbeta utan prestige och med en stor dos av lösningsfokus.

Vår erfarenhet är att om vi vuxna bara slår våra kloka och kreativa huvuden ihop, utan att motarbeta varandra, så ökar möjligheterna för barnet eller ungdomen att få det han eller hon behöver. 

Grupphandlednings datum och tema
Webb-baserad handledning
 • Sept 2| Diagnoser 
 • Okt 7 | MI - motivation
 • Nov 4| Utvecklingspsykologi
 • Dec  2| Känslornas språk

LIKA Pedagogisk utveckling AB

Kontakt:

0736- 333 299

info@likamodellen.se

 

 

Besöksadress:

Bondegatan 30

11633 Stockholm

PROBLEMATIK

 • Självskada och suicidförsök

 • Missbruk

 • Neuropsykiatriska diagnoser och psykiatriska svårigheter

 • Skola och sysselsättning

 • Familjenätverk och bristande kommunikation

 • Kriminalitet, gängkriminalitet och våld

 • Psykosociala missförhållanden

 • Riskfylltbeteende och avvikningar

 • Kulturella och eller religiösa svårigheter

Följ oss:

 

 • Facebook Classic
 • Linkedin Social Ikon

Vi följer fortsatt folkhälsomyndighetens 

riktlinjer kring Covid-19

Copyright © All Rights Reserved

 Vetenskap är vår kompass, inspiration vår väg, och humanitet vår drivkraft