top of page
HVB SHERWOOD

Sherwood är ett TMO och NPF anpassat boende för pojkar 9 -12 år med komplex psykosocial- och beteendeproblematik, begynnande kriminalitet, samt psykisk ohälsa.

Sherwood är en liten enhet med högpersonaltäthet och ett erfaret arbetsteam som arbetar utifrån evidensbaserad och strukturerad metod. En tydlig beskrivning av vår behandlingsprocess finns i menyn till vänster. Sherwood har personal dygnet runt och möjlighet till en -till- en-lösningar.


Många av de barn som kommer till Sherwood har ett mående och problematik som yttrar sig i bristande impulskontroll, aggression, utagerande beteende, självskadebeteende, social isolering, svårigheter med sociala färdigheter och problematisk skolgång. Det är vanligt att våra barn har upplevt traumatiska händelser och tidig omsorgssvikt. Sherwood erbjuder traumabehandling och familjebehandling. Vårt mål är att skapa långsiktiga och meningsfulla förändringar för barnen.

PLACERINGSALTERNATIV

  • Behandlingsplacering.

  • Behandlingsplacering och familjebehandling och/eller föräldrastöd. Kan även innebära förberedelse för familjehemsplacering.

pexels-elly-fairytale-4008885 (1).jpg
bottom of page