top of page
Korsning
BEHANDLING KRIMINALITET

I programmet behandlas kriminalitet utifrån dess hela livsstil. Ungdomen motiveras till att undersöka och få ny insikt genom övningar, samtal och sammanhang. Behandlingen omfattar anhörigas medberoende och möjlighet för återförening. För de unga som fastnat för djupt i gängkriminalitet är initialt fokus alltid skydd och geografisk flykt.

LIKA bedriver behandling utifrån evidensbaserad praktik specialanpassad för ungdomar och unga vuxna. Behandlingen sker inledningsvis i våra Behandlingsfamiljer med särskild kompetens och utbildning gällande kriminalitet och/eller missbruk.


I LIKAs behandlingsteam ingår Kvalificerade behandlare, Psykoterapeut, Socionom, familjebehandlare och Psykiater. Behandlingen omfattar anhörigas medberoende och möjlighet till återförening.

Under behandlingen adresseras:
 • Normer, värdegrund och självbild
 • Förståelse för uppväxtens kontext
 • Identitet
 • Hantera och förstå triggers
 • Fördelar och nackdelar med ett kriminellt liv
 • Kriminell karriär
 • Proaktiv och reaktiv kriminalitet
 • Grundantagande om en kriminell livsstil
 • Brottsoffer och våldets mekanismer.
 • Medberoende (ungdomens och familjens
 • Relation till familj och nätverk
 • Geografisk flykt

I behandlingsplaceringar ingår ett LIKA-stöd:

- Skapa hållbar struktur i ungdomarnas liv.
- Samarbete med skola, arbetsförmedling och praktikplatser.
- Aktiviteter och en meningsfull fritid som självklar övningsarena.
- Nätverksarbete - ungdomarna får stöd i att sätta gränser, hantera konflikter och hitta nya vägar och vänner.
- Familjestöd - reparera trasiga eller dysfunktionella relation till föräldrar och andra viktiga vuxna. 
- En anpassning inför vuxenlivet sker individuellt. Det kan handla om ekonomi, hälsa och hygien eller att sköta ett hushåll och eget boende.
- Kvalificerad kontaktperson är en insats med hög flexibilitet för barn och ungdomar som kan motivera, stödja och utgöra en brygga i förändring.
- Förbereda utsluss eller återförening

Metoder i LIKAs behandling:

 

 • LIKAmodellen

 • KBT

 • ADAD

 • SAVRY

 • YLS/CMI

 • Kriminalitet som livsstil

 • MI

 • Miljöterapi

bottom of page