Korsning
BEHANDLING KRIMINALITET

I programmet behandlas kriminalitet utifrån dess hela livsstil. Ungdomen motiveras till att undersöka och få ny insikt genom övningar, samtal och sammanhang. Behandlingen omfattar anhörigas medberoende och möjlighet för återförening. För de unga som fastnat för djupt i gängkriminalitet är initialt fokus alltid skydd och geografisk flykt.

LIKA bedriver behandling utifrån evidensbaserad praktik specialanpassad för ungdomar och unga vuxna. Behandlingen sker inledningsvis i våra Behandlingsfamiljer med särskild kompetens och utbildning gällande kriminalitet och/eller missbruk.


I LIKAs behandlingsteam ingår Kvalificerade behandlare, Psykoterapeut, Socionom, familjebehandlare och Psykiater. Behandlingen omfattar anhörigas medberoende och möjlighet till återförening.

Läs mer

KONTAKTA OSS

LIKA Pedagogisk utveckling AB

0736- 333 299

info@likamodellen.se

Fakturaadress:

Odengatan 40

11351 Stockholm

Besöksadress:

Bondegatan 30

11633 Stockholm

Vi följer fortsatt folkhälsomyndighetens 

riktlinjer kring Covid-19

 • Självskada och suicidförsök

 • Missbruk

 • Neuropsykiatriska diagnoser och psykiatriska svårigheter

 • Skola och sysselsättning

 • Familjenätverk och bristande kommunikation

 • Kriminalitet, gängkriminalitet och våld

 • Psykosociala missförhållanden

 • Riskfyllt beteende och avvikningar

 • Kulturella och eller religiösa svårigheter

 • Neonatala abstinenssymptom

image001.png

LIKA PEDAGOGISK UTVECKLING AB

 • Facebook
 • Linkedin Social Ikon