top of page
Korsning
BEHANDLING KRIMINALITET

I programmet behandlas kriminalitet utifrån dess hela livsstil. Ungdomen motiveras till att undersöka och få ny insikt genom övningar, samtal och sammanhang. Behandlingen omfattar anhörigas medberoende och möjlighet för återförening. För de unga som fastnat för djupt i gängkriminalitet är initialt fokus alltid skydd och geografisk flykt.

LIKA bedriver behandling utifrån evidensbaserad praktik specialanpassad för ungdomar och unga vuxna. Behandlingen sker inledningsvis i våra Behandlingsfamiljer med särskild kompetens och utbildning gällande kriminalitet och/eller missbruk.


I LIKAs behandlingsteam ingår Kvalificerade behandlare, Psykoterapeut, Socionom, familjebehandlare och Psykiater. Behandlingen omfattar anhörigas medberoende och möjlighet till återförening.

Läs mer

bottom of page