top of page
Korsning
BEHANDLING MISSBRUK

 

Missbruksbehandling sker inledningsvis i våra Behandlingsfamiljer med särskild kompetens och utbildning gällande missbruk.


Behandlingar och program drivs av LIKAs behandlingsteam, där ingår Beroendeterapeut, Psykoterapeut, Familjebehandlare, Socionom och Psykiater. LIKAs Beroendeterapeuter utför behandling av olika sorters missbruk såsom alkohol- och drogmissbruk, spelberoende, matberoende och sexberoende. Behandlingen omfattar anhörigas medberoende och möjlighet till återförening.

Genom LIKAmodellen kan behandlingsteamet och familjehemmet skapa en stabil plattform och därifrån  utforska tillsammans med ungdomen dennes personliga väg till nykterhet och ett gott liv.

Läs mer

bottom of page