Tillgänglighet

Varje placering har en huvudansvarig familjehemskonsulent och en assisterande familjehemskonsulent. 

 

 • Konsulent med huvudansvar är kontaktperson till familjehemmet, socialtjänsten och biologisk familj om den finnes samt övriga i nätverket.

 • Assisterande familjehemskonsulent är en extra resurs för familjen och den huvudansvariga.

 • Familjehemskonsulterna är under hela placeringen tillgängliga 24 timmar om dygnet alla dagar på året och ska kunna finnas på plats hos familjen inom 4-8 timmar vid akuta behov.

 • Familjehemskonsulten/erna besöker familjen minst en gång per vecka under uppstart. 

 • Våra familjehemskonsulenter medverkar i alla möten med socialstjänsten, skolan och nätverk. Familjehemmen har möjlighet att kontakta verksamhetschef angående allmänna frågor och vid missnöje. Kvalitetsansvarig besöker familjehemmen minst en gång per år.

 • Det finns en bakjour tillgänglig efter kontorstid som våra uppdragsgivare och våra familjehemskonsulenter kan vända sig till.

KONTAKTA OSS

LIKA Pedagogisk utveckling AB

0736- 333 299

info@likamodellen.se

Fakturaadress:

Odengatan 40

11351 Stockholm

Besöksadress:

Bondegatan 30

11633 Stockholm

Vi följer fortsatt folkhälsomyndighetens 

riktlinjer kring Covid-19

 • Självskada och suicidförsök

 • Missbruk

 • Neuropsykiatriska diagnoser och psykiatriska svårigheter

 • Skola och sysselsättning

 • Familjenätverk och bristande kommunikation

 • Kriminalitet, gängkriminalitet och våld

 • Psykosociala missförhållanden

 • Riskfyllt beteende och avvikningar

 • Kulturella och eller religiösa svårigheter

 • Neonatala abstinenssymptom

image001.png

LIKA PEDAGOGISK UTVECKLING AB

 • Facebook
 • Linkedin Social Ikon