top of page

Tillgänglighet

ben-white-EMZxDosijJ4-unsplash.jpg

Varje placering har en huvudansvarig familjehemskonsulent och en assisterande familjehemskonsulent. 

 

  • Konsulent med huvudansvar är kontaktperson till familjehemmet, socialtjänsten och biologisk familj om den finnes samt övriga i nätverket.

  • Assisterande familjehemskonsulent är en extra resurs för familjen och den huvudansvariga.

  • Familjehemskonsulterna är under hela placeringen tillgängliga 24 timmar om dygnet alla dagar på året och ska kunna finnas på plats hos familjen inom 4-8 timmar vid akuta behov.

  • Familjehemskonsulten/erna besöker familjen minst en gång per vecka under uppstart. 

  • Våra familjehemskonsulenter medverkar i alla möten med socialstjänsten, skolan och nätverk. Familjehemmen har möjlighet att kontakta verksamhetschef angående allmänna frågor och vid missnöje. Kvalitetsansvarig besöker familjehemmen minst en gång per år.

  • Det finns en bakjour tillgänglig efter kontorstid som våra uppdragsgivare och våra familjehemskonsulenter kan vända sig till.

bottom of page