top of page
miki-fath-1v1zjqxldmc-unsplash.jpg

Familjehemsutredning och matchning

Genom att använda ett flertal utredningsverktyg får vi en djupare och mer utförlig bild över familjerna både individuellt och som enhet. Vi studerar utförligt familjernas struktur, omsorgsförmåga och krishantering för att förstå vilka utmaningar familjerna är bäst rustade för att hantera.

 

Vi utreder blivande familjehem i fem olika moment.

1.  Familjen lämnar in registerutdrag ifrån Polis, Socialtjänst och Kronofogden och uppvisar relevanta försäkringsbevis.

2.  Djupintervjuer baserad på Kälvestensmetoden.

3.  Schematerapeutisk kartläggning eller att familjen besvarar socialstyrelsens utredningsformulär för nya familjehem.

4.  Ytterligare en gemensam djupintervju genomförs med utredningsformuläret eller den schematerapeutiska kartläggningen som grund. Utredarna träffar alla familjemedlemmarna under minst två tillfällen både enskilt och gemensamt. Vid behov utförs ytterligare intervjuer. Vi vill ha en levande bild och känsla av familjens struktur och träffar familjerna tillsammans för mer social samvaro vid utredningens början och sedan ytterligare en gång innan utredningen avslutas.

5.  Analys av materialet. Utredningsmodellen ger oss en tydlig bild av familjen vilket märkbart ökat framgången i våra matchningar. 

bottom of page