Handledning

Familjehemmen får regelbundet handledning och stöd.

 

GRUPPHANDLEDNING

Våra familjer får månadsvis grupphandledning.

Under grupphandledningen får familjerna möjlighet att ventilera sin situation med en extern handledare samt även möjligheten att träffa och dela med sig till andra familjehem. Om en familj pga av placeringen inte har möjlighet att närvara erbjuder vi vid behov andra externa handlednings former.

 

EDUKATIV HANDLEDNING - BÅDE I GRUPP OCH ENSKILT

Vi ger handledning som utbildar och ger insikt utifrån ett barnperspektiv. Handledning till familjehem innehåller MI och TMO som två grundläggande element. Detta innebär att vi tex hellre arbetar genom att stärka och bekräfta våra behandlare och familjehems förmågor än att tillrättavisa. Genom att stärka vårt samarbete kan vi tillsammans hitta nya strategier för ett barn eller ungdom med ett trauma relaterad beteende.​

FAMILJEHEMSUTBILDNING

Alla våra familjer har genomgått eller genomgår familjehems-utbildningen ”Ett hem att växa i”. Vi genomför två utbildningsomgångar per år. I denna inkluderar vi även MI, TMO och neuropsykologi.

 

KUNSKAPSUTVECKLING

Våra familjer erbjuds och uppmuntras till att medverka i våra utvecklingskurser. Terminsvis erbjuder vi kurser inom olika områden så som MI, TMO, första hjälpen, juridik, förhållningssätt, kost och missbruk.

KONTAKTA OSS

LIKA Pedagogisk utveckling AB

0736- 333 299

info@likamodellen.se

Fakturaadress:

Odengatan 40

11351 Stockholm

Besöksadress:

Bondegatan 30

11633 Stockholm

Vi följer fortsatt folkhälsomyndighetens 

riktlinjer kring Covid-19

 • Självskada och suicidförsök

 • Missbruk

 • Neuropsykiatriska diagnoser och psykiatriska svårigheter

 • Skola och sysselsättning

 • Familjenätverk och bristande kommunikation

 • Kriminalitet, gängkriminalitet och våld

 • Psykosociala missförhållanden

 • Riskfyllt beteende och avvikningar

 • Kulturella och eller religiösa svårigheter

 • Neonatala abstinenssymptom

image001.png

LIKA PEDAGOGISK UTVECKLING AB

 • Facebook
 • Linkedin Social Ikon