top of page
pexels-todd-trapani-2291471.jpg

Handledning

Familjehemmen får regelbundet handledning och stöd.

 

GRUPPHANDLEDNING

Våra familjer erbjuds månadsvis grupphandledning.

Under grupphandledningen får familjerna möjlighet att ventilera sin situation med en extern handledare samt även möjlighet att träffa och dela med sig till andra familjehem. Om en familj pga placeringens förutsättningar inte har möjlighet att närvara erbjuder vi vid behov andra externa handledningsformer.

 

EDUKATIV HANDLEDNING - BÅDE I GRUPP OCH ENSKILT

Vi ger handledning som utbildar och ger insikt utifrån ett barnperspektiv. Handledning till familjehem innehåller MI och TMO som två grundläggande element. Detta innebär att vi tex hellre arbetar genom att stärka och bekräfta våra behandlare och familjehems förmågor än att tillrättavisa. Genom att stärka vårt samarbete kan vi tillsammans hitta nya strategier för ett barn eller ungdom med ett trauma relaterat beteende.​

FAMILJEHEMSUTBILDNING

Alla våra familjer har genomgått eller genomgår familjehems-utbildningen ”Ett hem att växa i”. Vi genomför två utbildningsomgångar per år. I denna inkluderar vi även MI, TMO och neuropsykologi.

 

KUNSKAPSUTVECKLING

Våra familjer erbjuds och uppmuntras till att medverka i våra utvecklingskurser. Terminsvis erbjuder vi kurser inom olika områden så som MI, TMO, första hjälpen, juridik, förhållningssätt, kost och missbruk.

bottom of page